IMG-LOGO

8 0 ثبت نظرات

شروع تغییرات در زندگی - قسمت اول

یک ماه قبل

شروع تغییرات در زندگی - قسمت اول، دقیقا از لحظه ای که انسان راه شاد بودن را به یاد آورد، شروع تغییرات در تمام زمینه های زندگیش است. شاد بودن و شاد زیستن در ورای آن چیزهایی میسر است که در زندگی داریم، مثل نفس هایی که به راحتی میکشیم، بوهایی که بدون هیچ وسیله ای استشمام می کنیم و یا رنگ هایی که اشیا و گیاهان و گل های اطرافمان می‌بینیم. سیر در تمامی احوالاتمان عین شادیست...