IMG-LOGO
اگر بتوانید پاسخ این 7 سوال را پیدا کنید، موفقیت شما حتمی است!

اگر بتوانید پاسخ این 7 سوال را پیدا کنید، موفقیت شما حتمی است!

یک سال قبل

اگر بتوانید پاسخ این 7 سوال را پیدا کنید، موفقیت شما حتمی است ! به نظر شما ما انسان‌ها در طول روز چند ساعت زمان را صرف فکر کردن می‌کنیم؟ اکثرمان نمی‌دانیم… اما اگر میانگین آماری را دنبال کنیم چیزی حدود 5-8 دقیقه است. بله! شما درست خواندید…
افراد عادی در طول روز 5 تا 8 دقیقه زمان صرف عمل فکر کردن می‌کنند.
خب، اجازه دهید ماجرا را کمی جذاب‌تر کنیم : به نظر شما ما انسان‌ها در طول روز چند ساعت ذهنمان مشغول است؟
فکر کردن نه… بلکه فقط مشغولیت ذهنی؟ انسان‌ها به طور طبیعی کل روز را صرف فکر کردن راجع به مسائلی مشابه موارد زیر می‌کنند :
برای مهمانی چی بپوشم؟
برای بیرون رفتن و خوردن شام به کدام رستوران بروم؟
کدام فیلم و سریال جدید را تماشا کنم؟
چرا همکارم خوبه یا بده؟
و … هزاران سوال دیگر که حتی یافتن پاسخ آنها 1% هم منجر به بهبود اوضاع زندگی تان نخواهد شد !
چرا بیخودی ذهن‌مان را مشغول می‌کنیم؟
دلیل آن ساده است؛ ما هنوز یاد نگرفته ایم چطور فکر کنیم.
زمان مدرسه را به یاد دارید؟ از بدو ورود به دبستان به جای اینکه به ما اصول اولیه فکر کردن را بیاموزند، یاد دادند چطور 1+1 میشود 2 اما هیچوقت نگفتند چرا یک سیب و یک موز نمی‌شود دو عدد آلبالو !
ما یادگرفتیم داده‌هایی که به ما می‌دهند را فقط استفاده کنیم، اما هیچکس به ما تحلیل داده‌ها را یاد نداد… و اینچنین شد که یا یادنگرفتیم چطور فکر کنیم و یا خودمان بنا بر شرایطی خاص مجبور شدیم یادبگیریم.
فکر کردن یعنی چه؟
اگر اصطلاحات و کلمات پیچیده فلسفی و روانشناسی را کنار بگذاریم، به زبان عامیانه و قابل فهم :
فکر کردن یعنی پیدا کردن یک سوال خوب و بدنبال جواب آن گشتن.
پس زمانی که میخواهیم صرف فکر کردن کنیم، باید اول بدنبال سوال صحیح بگردیم و بعد در قدم بعدی بدنبال پاسخ آن باشیم.
حال در طول روز به نظرتان چند سوال خوب و درست از خودمان میپرسیم؟ تقریبا هیچی…
به قول ناپلئون بناپارت