من برتر
ما همان چیزی هستیم که مکرراً انجام می‌دهیم؛ بنابراین، خوب بودن یک عمل نیست، بلکه یک عادت است. این گفته ارسطو ما را به بهتر زیستن از طریق تغییر عادتهای بد و کسب عادتهای خوب امیدوارتر می‌کند...

531 0 ثبت نظرات

عادتهای خوب برای زندگی بهتر: نظریه کانون کنترل

یک سال قبل

عادتهای خوب برای زندگی بهتر: نظریه کانون کنترل
ما همان چیزی هستیم که مکرراً انجام می‌دهیم؛ بنابراین، خوب بودن یک عمل نیست، بلکه یک عادت است. این گفته ارسطو ما را به بهتر زیستن از طریق تغییر عادتهای بد و کسب عادتهای خوب امیدوارتر می‌کند.
نظریه کانون کنترل
بین کانون درونی کنترل و کانون بیرونی کنترل تفاوت وجود دارد که روانشناسی مدرن به آن «نظریه کانون کنترل» می‌گوید.
افرادی که احساس می‌کنند کنترلی بر زندگی‌شان ندارند و عوامل بیرونی تقدیر و سرنوشتشان را تعیین می‌کند دارای کانون بیرونی کنترل هستند. آن‌ها همیشه با حس ناخوشایند قربانی بودن زندگی می‌کنند و درنهایت به مرحله‌ای می‌رسند که مارتین سلیگمن، استاد دانشگاه پنسیلوانیا، نام آن را «درماندگی آموخته‌ شده» گذاشته است.
این افراد چون فکر می‌کنند کنترلی بر شرایط موجود ندارند، به زودی دچار یأس و سرخوردگی می‌شوند و امیدی به تغییر و بهبود موقعیت خود ندارند. چنین طرز تفکری جز ناراحتی، ناکامی، خشم و احساس ضعف و پوچی نتیجه‌ای دیگری به همراه نخواهد داشت.
برای دستیابی به احساس قدرت، اطمینان و شادمانی می‌توانیم نگرشمان را تغییر دهیم. شفاف اندیشیدن را بیاموزیم و تمرین کنیم. کانون کنترل زندگی‌مان را در درون خودمان بدانیم. هنگام بروز مشکلات به جای اینکه به دنبال یافتن مقصر بگردیم، مسئولیت آن را بپذیریم و در جستجوی راه حلی مؤثر باشیم.
وقتی خودمان را صاحب اختیار و اراده بدانیم اسیر هر عادت اشتباهی نمی‌شویم و با همه توانمان برای ساختن عادتهای خوب و بهتر زیستن تلاش می‌کنیم.
برایان تریسی می‌گوید:
در عالم هستی بر یک چیز کنترل کامل دارید و آن محتوای ذهن هشیار شماست. تنها شما می‌توانید درباره آنچه اغلب به آن فکر می‌کنید تصمیم بگیرید. با کنترل کامل اندیشه‌های آگاهانه، می‌توانید مسیر زندگی‌تان را کنترل کنید. با این کنترل کردن می‌توانید به احساس شادی، قدرت، اطمینان خاطر و آزادی برسید.