IMG-LOGO

6 0 ثبت نظرات

اهمیت ثبات و استمرار - قسمت اول

یک ماه قبل

اهمیت ثبات و استمرار - قسمت اول، در گام‌هایی که برمی‌داری اگر ثابت قدم باشی و استمرار داشته باشی، بی گمان در زمان‌های معین تمامی درخواست‌هایت را دریافت می‌کنی. بی تأثیر است عجله و شتاب برای رسیدن به هر آنچه خواهانش هستی...