IMG-LOGO

6 0 ثبت نظرات

ویدیوی انگیزشی - گرگ تنها

یک ماه قبل

ویدیوی انگیزشی - گرگ تنها

 

گرگی که بالای تپه است، هرگز به گرسنگی گرگی که در حال بالا رفتن از تپه است، نیست. پیش رفتن تو مسیر به تنهایی آسون نیست، اما اگه به مسیرتون ادامه بدید، و با خودتون صادق باشید. در نهایت ارزشش رو داره...