IMG-LOGO

8 0 ثبت نظرات

قدرت توجه

یک ماه قبل

قدرت توجه، ما از ابتدای تولد، از زمانی که پا به جهان مادی می‌گذاریم با توجهات خود دنیای اطراف خودمان را می‌سازیم، به هر موضوع یا مطلبی، چه خواستار آن باشیم یا نباشیم، با مقدار توجهمان به آن موضوع، اتفاقاتی از همان جنس را به زندگی خود دعوت می‌کنیم و اینگونه دچار مصائب و گرفتاری‌ها می‌شویم و یا زیبایی‌های زندگی را برای خودمان به ارمغان خواهیم آورد...