IMG-LOGO

81 10 ثبت نظرات

رسیدن به خواسته‌ها - قسمت اول

5 ماه قبل

رسیدن به خواسته‌ها - قسمت اول ، درخواست‌هایت چه هستند؟ برایت واضح و روشن است که چه چیزهایی را در زندگیت می‌خواهی؟ تا زمانیکه خودت به صورت روشن و آشکار ندانی که از زندگیت چه می‌خواهی هرگز پاسخی برای درخواست‌هایت دریافت نخواهی کرد. بنشین و بیندیش که چه می‌خواهی اگر محدودیتی برایت نباشد...