فایل های صوتی

چه چیز در زندگی من عالی است؟

چه چیز در زندگی من عالی است؟

در زندگی من هیچ چیز عالی نبود پیش از اینکه خداوند را از دریچه نگاه خود ببینم...
ادامه مطلب...