IMG-LOGO

جستجو بر اساس : مجتبی حورائی

بحث نکنید بحث کردن به هر شکل و فرمی که باشد ارزش و اعتبار شخصیتی شما رو می کاهد. بحث و جدل هیچ وقت نتیجه نمی دهد رو به جلو نمی رود .هنگام بحث شما منتظرید صحبت مخاطبتان تمام شود تا شما شروع کنید او هم همین همینطور منتظر است  در بحث هیچ کس شنونده خوبی نیست.

کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز - بخش سی و یک و سی و دو

بحث نکنید بحث کردن به هر شکل و فرمی که باشد ارزش و اعتبار شخصیتی شما رو می کاهد. بحث و جدل هیچ وقت نتیجه نمی دهد رو به جلو نمی رود .هنگام بحث شما منتظرید صحبت مخاطبتان تمام شود تا شما شروع کنید او هم همین همینطور منتظر است در بحث هیچ کس شنونده خوبی نیست.

کتاب صوتی کتاب کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز کتاب اعتماد به نفس در ده روز مجتبی حورائی


اعتماد به نفس خیلی از شما به خاطر نظر و عقیده ای که دیگران نسبت به شما دارند به راحتی تغییر می کنند . یعنی اگر دیگران به شما احترام نگذارنند و برای شما ارزش قائل نشوند و به هر شکلی نسبت به شما بی احترامی کنند احساس بدی به شما دست می دهد .

کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز - بخش بیست و نه و سی

اعتماد به نفس خیلی از شما به خاطر نظر و عقیده ای که دیگران نسبت به شما دارند به راحتی تغییر می کنند . یعنی اگر دیگران به شما احترام نگذارنند و برای شما ارزش قائل نشوند و به هر شکلی نسبت به شما بی احترامی کنند احساس بدی به شما دست می دهد .

کتاب صوتی کتاب کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز کتاب اعتماد به نفس در ده روز مجتبی حورائی

همیشه نیمی از مردم با نیمی از افکار شما مخالف اند 
به هیچ وجه ازمخالفت ها و مقاومت های که دیگران با شما و در برابر شما می کنند سر خورده نشوید. به شما گفتم که منظور واقعی این افراد از مخالفت کردن با شما چیست پس بیاید با این رفتار آنها مقابله نکنیم . بلکه آن را عادی طلقی کنید .

کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز - بخش بیست و هفت و بیست و هشت

همیشه نیمی از مردم با نیمی از افکار شما مخالف اند به هیچ وجه ازمخالفت ها و مقاومت های که دیگران با شما و در برابر شما می کنند سر خورده نشوید. به شما گفتم که منظور واقعی این افراد از مخالفت کردن با شما چیست پس بیاید با این رفتار آنها مقابله نکنیم . بلکه آن را عادی طلقی کنید .

کتاب صوتی کتاب کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز کتاب اعتماد به نفس در ده روز مجتبی حورائی

خوشحالی یعنی در مورد خود احساس خوب داشتن 
دوباره یاد آوری می کنیم که بخش عمده ای از اعتماد به نفس به احساس شما در مورد خود و تصویر ذهنی شما از خود بستگی دارد

کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز - بخش بیست و پنج و بیست و شش

خوشحالی یعنی در مورد خود احساس خوب داشتن دوباره یاد آوری می کنیم که بخش عمده ای از اعتماد به نفس به احساس شما در مورد خود و تصویر ذهنی شما از خود بستگی دارد

کتاب صوتی کتاب کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز کتاب اعتماد به نفس در ده روز مجتبی حورائی

کمک به دیگران 
یک اقدام عالی برای افزایش اعتماد به نفس پس از توجه به خود کمک به دیگران است . در کمک به دیگران شما از روحیه ای سرشاری بهرمند می شوید

کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز - بخش بیست و سه و بیست و چهار

کمک به دیگران یک اقدام عالی برای افزایش اعتماد به نفس پس از توجه به خود کمک به دیگران است . در کمک به دیگران شما از روحیه ای سرشاری بهرمند می شوید

کتاب صوتی کتاب کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز کتاب اعتماد به نفس در ده روز مجتبی حورائی

بر خود مصلت باشید 
اینکه شما احساس کنید بر خود مصلت هستید. یک امر کاملا ضروری است تسلط بر خود جنبه های مختلفی دارد مثلا تسلط بر جسم و بدن شما با ورزش کردن می توانید عظلات خود ر ا از خمودگی در آورده  و با به حرکت در آوردن آگاهانه عظلات نیرومندی جسمی خود را فزونی بخشید

کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز - بخش بیست و یک و بیست و دو

بر خود مصلت باشید اینکه شما احساس کنید بر خود مصلت هستید. یک امر کاملا ضروری است تسلط بر خود جنبه های مختلفی دارد مثلا تسلط بر جسم و بدن شما با ورزش کردن می توانید عظلات خود ر ا از خمودگی در آورده و با به حرکت در آوردن آگاهانه عظلات نیرومندی جسمی خود را فزونی بخشید

کتاب صوتی کتاب کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز کتاب اعتماد به نفس در ده روز مجتبی حورائی

حالت به دروغ 
در روانشناسی بحث جالب ب نام حالت ها و رفتار ها وجود دارد . رفتار ها الزاما حالتی خاص را میطلبد شما برای جنگیدن باید حالت جنگیدن و مبارزه را به خود بگیرید تا جنگ آوری خوب باشید

کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز - بخش نوزدهم و بیستم

حالت به دروغ در روانشناسی بحث جالب ب نام حالت ها و رفتار ها وجود دارد . رفتار ها الزاما حالتی خاص را میطلبد شما برای جنگیدن باید حالت جنگیدن و مبارزه را به خود بگیرید تا جنگ آوری خوب باشید

کتاب صوتی کتاب کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز کتاب اعتماد به نفس در ده روز مجتبی حورائی

در پی کسب موفقیت باشید هر چند کوچک 
گفتم که برای پرورش اعتماد به نفس احساس توانا بودن لازم است . اما به هیچ عنوان کافی نیست ذهن شما به تجربه ای عینی نیاز دارد

کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز - بخش هفدهم و هجدهم

در پی کسب موفقیت باشید هر چند کوچک گفتم که برای پرورش اعتماد به نفس احساس توانا بودن لازم است . اما به هیچ عنوان کافی نیست ذهن شما به تجربه ای عینی نیاز دارد

کتاب صوتی کتاب کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز کتاب اعتماد به نفس در ده روز مجتبی حورائی

اصل نگهداری زمینه ساز و شروع ایجاد هر ویژگی مثبت در خود است اصل نگهداری یعنی اجتناب از اندیشه منفی ,بیان منفی و توجه به انتقادهای نابجای  دیگران و کارهای خود شکنانه .

کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز - بخش پانزدهم و شانزدهم

اصل نگهداری زمینه ساز و شروع ایجاد هر ویژگی مثبت در خود است اصل نگهداری یعنی اجتناب از اندیشه منفی ,بیان منفی و توجه به انتقادهای نابجای دیگران و کارهای خود شکنانه .

کتاب صوتی کتاب کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز کتاب اعتماد به نفس در ده روز مجتبی حورائی

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش سیزدهم و چهاردهم  
به نام خدا، سلام دوستان، وقت بخیر، فرشته پوستی هستم، دوست و همراه , و مشاوره شما. عزیزان .امیدوارم که حال قلبهاتون فوق‌العاده عالی باشه. امروز هم با یکی دیگه از فایلهای اعتماد به نفس در ده روز  در کنار شما همراهان هستم

کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز - بخش سیزدهم و چهاردهم

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش سیزدهم و چهاردهم به نام خدا، سلام دوستان، وقت بخیر، فرشته پوستی هستم، دوست و همراه , و مشاوره شما. عزیزان .امیدوارم که حال قلبهاتون فوق‌العاده عالی باشه. امروز هم با یکی دیگه از فایلهای اعتماد به نفس در ده روز در کنار شما همراهان هستم

کتاب صوتی کتاب کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز کتاب اعتماد به نفس در ده روز مجتبی حورائی

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش یازدهم و دوازدهم، به نام خدا، سلام دوستان، وقت بخیر، فرشته پوستی هستم، دوست و همراه , و مشاوره شما. عزیزان .امیدوارم که حال قلبهاتون فوق‌العاده عالی باشه

کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز - بخش یازدهم و دوازدهم

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش یازدهم و دوازدهم، به نام خدا، سلام دوستان، وقت بخیر، فرشته پوستی هستم، دوست و همراه , و مشاوره شما. عزیزان .امیدوارم که حال قلبهاتون فوق‌العاده عالی باشه

کتاب صوتی کتاب کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز کتاب اعتماد به نفس در ده روز مجتبی حورائی

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش 9و 10	
به نام خدا، سلام دوستان، وقت بخیر، فرشته پوستی هستم، دوست و همراه شما. عزیزان امیدوارم که حال قلبهاتون فوق‌العاده عالی باشه...

کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز - بخش نهم و دهم

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش 9و 10 به نام خدا، سلام دوستان، وقت بخیر، فرشته پوستی هستم، دوست و همراه شما. عزیزان امیدوارم که حال قلبهاتون فوق‌العاده عالی باشه...

کتاب صوتی کتاب کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز کتاب اعتماد به نفس در ده روز مجتبی حورائی

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش هشتم، به نام خدا، سلام دوستان، وقت بخیر، فرشته پوستی هستم، دوست و همراه شما. عزیزان امیدوارم که حال قلبهاتون فوق‌العاده عالی باشه...

کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز - بخش هشتم

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش هشتم، به نام خدا، سلام دوستان، وقت بخیر، فرشته پوستی هستم، دوست و همراه شما. عزیزان امیدوارم که حال قلبهاتون فوق‌العاده عالی باشه...

کتاب صوتی کتاب کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز کتاب اعتماد به نفس در ده روز مجتبی حورائی

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش هفتم، به نام خدا، سلام دوستان، وقت بخیر، فرشته پوستی هستم، دوست و همراه شما. عزیزان امیدوارم که حال قلب‌هاتون فوق‌العاده عالی باشه...

کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز - بخش هفتم

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش هفتم، به نام خدا، سلام دوستان، وقت بخیر، فرشته پوستی هستم، دوست و همراه شما. عزیزان امیدوارم که حال قلب‌هاتون فوق‌العاده عالی باشه...

کتاب صوتی کتاب کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز کتاب اعتماد به نفس در ده روز مجتبی حورائی

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش ششم، به نام خدا، سلام دوستان، وقت بخیر، فرشته پوستی هستم، دوست و همراه شما. عزیزان امیدوارم که حال قلبهاتون فوق‌العاده عالی باشه...

کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز - بخش ششم

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش ششم، به نام خدا، سلام دوستان، وقت بخیر، فرشته پوستی هستم، دوست و همراه شما. عزیزان امیدوارم که حال قلبهاتون فوق‌العاده عالی باشه...

کتاب صوتی کتاب کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز کتاب اعتماد به نفس در ده روز مجتبی حورائی

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش پنجم، به نام خدا، سلام دوستان، وقت بخیر، فرشته پوستی هستم، عزیزان امیدوار هستم که حال قلب‌هاتون فوق‌العاده عالی باشه. دوستان امروز هم با ادامه فایلهای کتاب اعتماد به نفس در ده روز در خدمت شما عزیزان هستم...

کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز - بخش پنجم

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش پنجم، به نام خدا، سلام دوستان، وقت بخیر، فرشته پوستی هستم، عزیزان امیدوار هستم که حال قلب‌هاتون فوق‌العاده عالی باشه. دوستان امروز هم با ادامه فایلهای کتاب اعتماد به نفس در ده روز در خدمت شما عزیزان هستم...

کتاب صوتی کتاب کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز کتاب اعتماد به نفس در ده روز مجتبی حورائی

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش چهارم، به نام خدا، سلام دوستان، وقت بخیر، فرشته پوستی هستم، دوست و همراه شما. انشاءالله که حال قلب‌هاتون فوق‌العاده عالی باشه و قسمت‌های قبلی فایل‌های صوتی کتاب اعتماد به نفس در ده روز رو به دفعات گوش کرده باشید...

کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز - بخش چهارم

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش چهارم، به نام خدا، سلام دوستان، وقت بخیر، فرشته پوستی هستم، دوست و همراه شما. انشاءالله که حال قلب‌هاتون فوق‌العاده عالی باشه و قسمت‌های قبلی فایل‌های صوتی کتاب اعتماد به نفس در ده روز رو به دفعات گوش کرده باشید...

کتاب صوتی کتاب کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز کتاب اعتماد به نفس در ده روز مجتبی حورائی

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش سوم، به نام خدا، سلام دوستان، فرشته پوستی هستم، دوست و همراه شما. عزیزان امروز هم با فایل سوم از سری فایل‌های صوتی شده کتاب اعتماد به نفس در ده روز در کنار شما همراهان هستم...

کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز - بخش سوم

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش سوم، به نام خدا، سلام دوستان، فرشته پوستی هستم، دوست و همراه شما. عزیزان امروز هم با فایل سوم از سری فایل‌های صوتی شده کتاب اعتماد به نفس در ده روز در کنار شما همراهان هستم...

کتاب صوتی کتاب کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز کتاب اعتماد به نفس در ده روز مجتبی حورائی

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش دوم، به نام خدا، سلام دوستان، وقت بخیر، فرشته پوستی هستم، دوست و همراه شما. عزیزان امیدوارم که حال قلب‌هاتون فوق‌العاده عالی باشه...

کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز - بخش دوم

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش دوم، به نام خدا، سلام دوستان، وقت بخیر، فرشته پوستی هستم، دوست و همراه شما. عزیزان امیدوارم که حال قلب‌هاتون فوق‌العاده عالی باشه...

کتاب صوتی کتاب کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز کتاب اعتماد به نفس در ده روز مجتبی حورائی

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش اول،
به نام خدا، سلام دوستان، وقت بخیر، فرشته پوستی هستم دوست و همراه شما. عزیزان از امروز قرار هست کتاب فوق العاده ارزشمند و تاثیرگذار اعتماد به نفس در ده روز آقای سید مجتبی حورائی...

کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز - بخش اول

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش اول، به نام خدا، سلام دوستان، وقت بخیر، فرشته پوستی هستم دوست و همراه شما. عزیزان از امروز قرار هست کتاب فوق العاده ارزشمند و تاثیرگذار اعتماد به نفس در ده روز آقای سید مجتبی حورائی...

کتاب صوتی کتاب کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز کتاب اعتماد به نفس در ده روز مجتبی حورائی