صحبت های تکان دهنده جی کی رولینگ نویسنده داستان های «هری پاتر»


صحبت های تکان دهنده جی کی رولینگ نویسنده داستان های «هری پاتر»
جی کی رولینگ را همه با داستان های هری پاتر می شناسند؛
خانمی که همیشه یک لبخند ملیح بر صورتش دارد و چشمانش از گذشته تیره و تاریکی میگوید که بر آنها غلبه کرده است و حالا به یکی از ده زن ثروتمند دنیا تبدیل شده است...
نظرات ثبت شده: