ویدئوها

ویدئوی انگیزشی

ویدئوی انگیزشی

اگر کاری واقعا سخته ، چرا دیگران انجامش میدن؟ چرا دنبالش میرن ؟ حتی با اینکه خیلی سخته !
ادامه مطلب...

ویدئوی انگیزشی

ویدئوی انگیزشی

گرگ تنها گرگی که بالای تپه است، هرگز به گرسنگی گرگی که در حال بالا رفتن از تپه است، نیست. پیش رفتن تو مسیر به تنهایی آسون نیست، اما اگه به مسیرتون ادامه بدید، و با خودتون صادق باشید. در نهایت ارزشش
ادامه مطلب...

کلیپ انگیزشی - شروع کن

کلیپ انگیزشی - شروع کن

چیزی که باعث میشه احساس ناراحتی کنید تنها راه رشد و پیشرفته. نمیشه روز و ساعت رو متوقف کرد اما نحوه استفاده از زمان رو میشه کنترل کرد...
ادامه مطلب...

بزرگ ببازید - سخنرانی الهام بخش دنزل واشنگتن

بزرگ ببازید - سخنرانی الهام بخش دنزل واشنگتن

فقط نخواهید که یک زندگی را به سر ببرید، بخواهید که منجر به یک تغییر بشوید...
ادامه مطلب...

ویدئوی انگیزشی از وانگ دشون

ویدئوی انگیزشی از وانگ دشون

ویدئوی انگیزشی از وانگ دشون...
ادامه مطلب...

ویدئوی انگیزشی

ویدئوی انگیزشی

اجازه نده ترس متوقفت کنه...
ادامه مطلب...

ویدئوی انگیزشی

ویدئوی انگیزشی

یه روز دیگه وجود نداره. هیچ وقت نداشته، هیچ وقت هم نخواهد داشت. یه روز دیگه وجود نداره، فقط امروز وجود داره...
ادامه مطلب...

ویدئوی انگیزشی

ویدئوی انگیزشی

اگر بار اول موفق نشدی...
ادامه مطلب...