IMG-LOGO

موفقیت در روابط

افراد در جوامع، روابط را در قالب روابط خانوادگی، دوستی و همکاری تجربه می‌کنند که یا از روابطشان رضایت دارند و یا اینکه دچار تنش در روابط هستند.

آن دسته از آدم‌هایی که از روابطشان احساس رضایتمندی واقعی، همیشگی و نه مقطعی دارند همانهایی هستند که افکار و باورهای مناسبی را در این مورد داشته و یا دارند. اما آن دسته از افرادی که روابط را به آن شکل موردپسندشان تجربه نمی‌کنند، کسانی‌اند که باور های نامناسبی را در رابطه‌هایشان دارند.

گروه من برتر افرادی را که خواهان روابط فوق‌العاده در تمامی ابعادش هستند را یاری می‌کند تا علاوه بر شناخت و از بین بردن افکار و باورهای ناصحیح، باورهای مناسب را در جهت داشتن روابط فوق‌العاده ایجاد کنند.

بسته 1 جلسه ای مشاوره فردی

قیمت: 150,000 تومان