IMG-LOGO
نصب وب اپلیکیشن
قضاوت نکنیم

قضاوت نکنیم

یک سال قبل

قضاوت نکنیم

مردمانی که به صورت مداوم از شکل ارتباطاتشان رضایت ندارند و در بیشتر اوقات نسبت به دوست و آشنا دچار دلخوری و رنجیدگی هستند همان کسانی‌اند که به صورت پیوسته در حال تحلیل و واکاوی رفتارهای اطرافیان خویش می‌باشند و از آنجائی که معمولا کار قضاوت و بررسی اعمال و  رفتارهای دیگران در غیبت آنها انجام می‌شود در اکثر مواقع و موارد برداشت‌ها اشتباه و نادرست از آب درمی‌آید.

 همین افراد که کاملا هم خود را محق می شمارند و معمولا از سر ترس و نگرانی یک تنه به محکمه قاضی میروند تا پیروز میدان برگردند افرادی هستند که نسبت به اطرافیانشان در درون کوهی از رنجش و ناراحتی را متحمل می‌شوند به این ترتیب آنها بیشتر زمان‌ها در حال ابراز گله و شکایت از دیگران هستند که در حقشان بدی و ظلم کرده اند و خُب در نتیجه چنین رفتاری این مردمان دیگر هیچ گونه لذتی از ارتباطاتشان نمی برند و مدام با اطرافیان دچار مشکل و مسئله هستند اما چه می‌شود دیگر کسی به خود این اجازه را ندهد که دیگران و رفتارهایشان را به طور غیابی و تنها از روی پیش فرضها و سوءبرداشت‌ها مورد قضاوت قرار دهد...

و به خود این حق را ندهد که افکار و ذهنیات منفی و نادرستش بر ارتباطات تاثیرات ناراحت کننده بگذارد .

به نظر می‌رسد تنها افرادی به خود این مجال را می‌دهند که خیال می‌کنند دیگران دائما به فکر سوء استفاده از ایشان می‌باشند و دائما در پی آسیب رساندن به آنها هستند که خُب اصلاح چنین طرز تفکری نیازمند مهارت پاکسازی ذهن از آلودگی ها و سکوت ذهن می‌باشد.

 

 

قضاوت نکنیم
153mb
12:15

 

 

فایل صوتی قضاوت نکنیم
11.2mb
12:15

توجه: این فایل تا مدت محدودی به صورت رایگان قابل استفاده است. در صورت نیاز آن را دانلود کرده و روی سیستم خود ذخیره نمایید.