IMG-LOGO
نصب وب اپلیکیشن
ویدیوی انگیزشی - شروع کن

ویدیوی انگیزشی - شروع کن

یک سال قبل

ویدیوی انگیزشی - شروع کن

 

چیزی که باعث میشه احساس ناراحتی کنید تنها راه رشد و پیشرفته. نمیشه روز و ساعت رو متوقف کرد اما نحوه استفاده از زمان رو میشه کنترل کرد. اولین منبع الهام انسانها تصمیمه، دومین منبع، برنامه ریزیه و بزرگترین منبع الهام انسانها، شروع کردنه!