IMG-LOGO
نصب وب اپلیکیشن
آگاهی هائی از دل قرآن حکیم (آیات 3 و 4 سوره شریفه حمد)

آگاهی هائی از دل قرآن حکیم (آیات 3 و 4 سوره شریفه حمد)

یک سال قبل

آگاهی هائی از دل قرآن حکیم (آیات 3 و 4 سوره شریفه حمد)

در آیه شماره 3 صحبت از بخشش خداوند است، اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا خداوند بخشندگی خود را به دو صورت عنوان می کند، رحمان و رحیم. دو کلمه ای که از یک ریشه مشترک گرفته شده اند. چه تفاوتی بین این دو شکل از بخشندگی وجود دارد و خداوند توجه انسان را به چه نکته ای معطوف می کند؟

به نظر می رسد خداوند عالم که در ذات بخشنده و بخشایشگر است، بخشندگی خود را در رابطه با انسانها به دو صورت نشان ابراز می کند. رحمان به آن وجهی از بخشش خداوند اشاره می کند که استثنائی درش وجود ندارد و تمام انسانها را شامل می شود و این بدین معناست که برای خداوند رحمان فرقی نمی کند که شخص خداوند را باور داشته باشد یا اینکه ایمان به یگانگی خداوند یکتا نداشته باشد. در هر صورت افراد به نسبت تلاشهایشان در مسیر مورد نظر خود نتیجه دریافت می کنند. برای مثال کسی که خداوند را قبول ندارد اما در بعد علمی تلاش کرده، خداوند فارغ از دیدگاهی که نسبت به خداوند دارد آنچه را که در بخش مورد علاقه اش نیاز دارد در اختیارش قرار می دهد تا آنکه به آنچه مورد نظرش است دست پیدا کند و موفقیت را نصیب وی می کند.

خداوند رحمان می بخشد، همچون خورشید عالم تاب به همه جا یکسان، اما این اجسام و موجودات هستند که بر اساس درخواست و جذب خویش انوار را وارد زندگی خویش می کنند.

اما تعریف خداوند رحیم به این شکل است که پروردگار عالم بخشندگی ویژه ای هم دارد که تنها و تنها شامل مومنین می شود. زیرا این خود افراد مومن هستند که با قرار دادن خویش در مسیر صحیح و مستقیم بندگی و اجرای قوانین بدون تغییر هستی از بخششهای ویژه ی خداوند بهره مند می شوند، آن هم در هر دو جهان.

و درآیه 4 آمده خداوند یگانه صاحب و حساب رس روز حشر نیز می باشد و هم اوست که در آنجا  نتیجه ابدی اعمال انسانها را به ایشان می دهد و افراد با نتایج جاودانه اعمال خویش روبه رو می شوند و چنانچه افراد در طول زمان حیات مادی توانسته باشند از امکانات و ابزار در اختیار خویش بهترین استفاده را کرده باشند و موفق به خلق سرنوشتی عالی و لذت بخش در جهان مادی شده باشند، بی شک در سرای ابدی نیز سزاوار زیستن در بهشت جاودانه خواهند بود و اما اگر در دنیا از آنچه در اختیار داشتند تا با آن تقدیر خوبی را بیافرینند به شکل نامناسبی استفاده کرده به نحوی که در شرایط عذاب آور و یک جهنم خود ساخته عمر خود را سپری کرده باشند، در جهان آخرت نیز بایستی انتظار بدترین جایگاه را برای زندگی ابدی خویش داشته باشند.

به خاطر داشته باشیم که زندگی ما به جهان مادی محدود نخواهد شد...

 

آگاهی هائی از دل قرآن حکیم (آیات 3 و 4 سوره شریفه حمد)
168mb
19:05

 

 

آگاهی هائی از دل قرآن حکیم (آیات 3 و 4 سوره شریفه حمد)
34.4mb
18:49

توجه: این فایل تا مدت محدودی به صورت رایگان قابل استفاده است. در صورت نیاز آن را دانلود کرده و روی سیستم خود ذخیره نمایید.