IMG-LOGO
نصب وب اپلیکیشن
آگاهی هائی از دل قرآن حکیم (آیات 3 و 4 سوره شریفه حمد)
  • |

آگاهی هائی از دل قرآن حکیم (آیات 3 و 4 سوره شریفه حمد)

2 سال قبل

آگاهی هائی از دل قرآن حکیم (آیات 3 و 4 سوره شریفه حمد)

در آیه شماره 3 صحبت از بخشش خداوند است، اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا خداوند بخشندگی خود را به دو صورت عنوان می کند، رحمان و رحیم. دو کلمه ای که از یک ریشه مشترک گرفته شده اند. چه تفاوتی بین این دو شکل از بخشندگی وجود دارد و خداوند توجه انسان را به چه نکته ای معطوف می کند؟

به نظر می رسد خداوند عالم که در ذات بخشنده و بخشایشگر است، بخشندگی خود را در رابطه با انسانها به دو صورت نشان ابراز می کند. رحمان به آن وجهی از بخشش خداوند اشاره می کند که استثنائی درش وجود ندارد و تمام انسانها را شامل می شود و این بدین معناست که برای خداوند رحمان فرقی نمی کند که شخص خداوند را باور داشته باشد یا اینکه ایمان به یگانگی خداوند یکتا نداشته باشد. در هر صورت افراد به نسبت تلاشهایشان در مسیر مورد نظر خود نتیجه دریافت می کنند. برای مثال کسی که خداوند را قبول ندارد اما در بعد علمی تلاش کرده، خداوند فارغ از دیدگاهی که نسبت به خداوند دارد آنچه را که در بخش مورد علاقه اش نیاز دارد در اختیارش قرار می دهد تا آنکه به آنچه مورد نظرش است دست پیدا کند و موفقیت را نصیب وی می کند.

خداوند رحمان می بخشد، همچون خورشید عالم تاب به همه جا یکسان، اما این اجسام و موجودات هستند که بر اساس درخواست و جذب خویش انوار را وارد زندگی خویش می کنند.

اما تعریف خداوند رحیم به این شکل است که پروردگار عالم بخشندگی ویژه ای هم دارد که تنها و تنها شامل مومنین می شود. زیرا این خود افراد مومن هستند که با قرار دادن خویش در مسیر صحیح و مستقیم بندگی و اجرای قوانین بدون تغییر هستی از بخششهای ویژه ی خداوند بهره مند می شوند، آن هم در هر دو جهان.

و درآیه 4 آمده خداوند یگانه صاحب و حساب رس روز حشر نیز می باشد و هم اوست که در آنجا  نتیجه ابدی اعمال انسانها را به ایشان می دهد و افراد با نتایج جاودانه اعمال خویش روبه رو می شوند و چنانچه افراد در طول زمان حیات مادی توانسته باشند از امکانات و ابزار در اختیار خویش بهترین استفاده را کرده باشند و موفق به خلق سرنوشتی عالی و لذت بخش در جهان مادی شده باشند، بی شک در سرای ابدی نیز سزاوار زیستن در بهشت جاودانه خواهند بود و اما اگر در دنیا از آنچه در اختیار داشتند تا با آن تقدیر خوبی را بیافرینند به شکل نامناسبی استفاده کرده به نحوی که در شرایط عذاب آور و یک جهنم خود ساخته عمر خود را سپری کرده باشند، در جهان آخرت نیز بایستی انتظار بدترین جایگاه را برای زندگی ابدی خویش داشته باشند.

به خاطر داشته باشیم که زندگی ما به جهان مادی محدود نخواهد شد...

 

آگاهی هائی از دل قرآن حکیم (آیات 3 و 4 سوره شریفه حمد)
168mb
19:05

 

 

آگاهی هائی از دل قرآن حکیم (آیات 3 و 4 سوره شریفه حمد)
34.4mb
18:49

توجه: این فایل تا مدت محدودی به صورت رایگان قابل استفاده است. در صورت نیاز آن را دانلود کرده و روی سیستم خود ذخیره نمایید.

 مهارت نه گفتن

مهارت نه گفتن

آگاهی هائی از دل قرآن حکیم (آیات 2 و 3 سوره شریفه بقره)

آگاهی هائی از دل قرآن حکیم (آیات 2 و 3 سوره شریفه بقره)

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و پنجم - عدم تحقیر دیگران نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و پنجم - عدم تحقیر دیگران نشان عزت نفس

آگاهی هائی از دل قرآن حکیم (آیه شماره 2 سوره شریفه حمد)

آگاهی هائی از دل قرآن حکیم (آیه شماره 2 سوره شریفه حمد)

آگاهی هائی از دل قرآن حکیم (آیه شماره 1سوره شریفه حمد)

آگاهی هائی از دل قرآن حکیم (آیه شماره 1سوره شریفه حمد)

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و چهارم - ثبات رویه و استمرار نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و چهارم - ثبات رویه و استمرار نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و سوم - همنشینی با انسانهای ارزشمند نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و سوم - همنشینی با انسانهای ارزشمند نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و دوم - عدم توقع و چشم داشت نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و دوم - عدم توقع و چشم داشت نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و یکم - کنترل بر احساسات نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و یکم - کنترل بر احساسات نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیستم - خودباوری نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیستم - خودباوری نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش نوزدهم - قدر نعمتها و داشته هایمان را بیشتر بدانیم

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش نوزدهم - قدر نعمتها و داشته هایمان را بیشتر بدانیم

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش هجدهم - شجاعت و جسارت نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش هجدهم - شجاعت و جسارت نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش هفدهم - شخصیت مستقل نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش هفدهم - شخصیت مستقل نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش شانزدهم - نقش عزت نفس در شاکرانه زیستن

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش شانزدهم - نقش عزت نفس در شاکرانه زیستن

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش پانزدهم - جهانی تحت کنترل

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش پانزدهم - جهانی تحت کنترل

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش چهاردهم - تاثیر کلام

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش چهاردهم - تاثیر کلام

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش سیزدهم - پرداخت هزینه در قبال رسیدن به آرزوها

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش سیزدهم - پرداخت هزینه در قبال رسیدن به آرزوها

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش دوازدهم - ثبات رویه

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش دوازدهم - ثبات رویه

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش یازدهم - پاکسازی ذهن

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش یازدهم - پاکسازی ذهن

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش دهم - سکوت ذهن

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش دهم - سکوت ذهن

غرق سرور و مستی

غرق سرور و مستی

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش نهم - احساس گناه مغایر با حس خودباوری و عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش نهم - احساس گناه مغایر با حس خودباوری و عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش هشتم - نقش باورها در زندگی

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش هشتم - نقش باورها در زندگی

جویای کرامت خداوند

جویای کرامت خداوند

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش هفتم - ذهن پر هیاهو

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش هفتم - ذهن پر هیاهو

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش ششم - چگونگی کنترل ذهن

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش ششم - چگونگی کنترل ذهن

مسیر رو به نور

مسیر رو به نور

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش پنجم - درک قوانین جذب و شکرگزاری

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش پنجم - درک قوانین جذب و شکرگزاری

رخشان گوهر

رخشان گوهر

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش چهارم - شناخت قدرت شگفت انگیز ذهن (باورها)

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش چهارم - شناخت قدرت شگفت انگیز ذهن (باورها)

رسم آینه

رسم آینه

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش سوم - مفهوم واقعی سپاس گزار بودن

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش سوم - مفهوم واقعی سپاس گزار بودن

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش دوم - ارتباط قانون جذب با قانون شکرگزاری

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش دوم - ارتباط قانون جذب با قانون شکرگزاری

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش اول - عدم رضایت از زندگی

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش اول - عدم رضایت از زندگی

نکات تفسیری سوره شریفه بقره – آیه 264

نکات تفسیری سوره شریفه بقره – آیه 264

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم ششم

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم ششم

نکات تفسیری آیات منتخب قرآن

نکات تفسیری  آیات منتخب قرآن

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم پنجم

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم پنجم

نکات تفسیری سوره شریفه اسراء – آیات 15 و 16 و 17

نکات تفسیری سوره شریفه اسراء – آیات 15 و 16 و 17

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم چهارم

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم چهارم

نکات تفسیری سوره شریفه ناس

نکات تفسیری سوره شریفه ناس

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم سوم

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم سوم

نکات تفسیری سوره شریفه عصر

نکات تفسیری سوره شریفه عصر

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم دوم

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم دوم

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم اول

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم اول

امروز چیست؟

امروز چیست؟

نکات تفسیری سوره شریفه هود – آیات 25 تا 31

نکات تفسیری سوره شریفه هود – آیات 25 تا 31

نکات تفسیری سوره شریفه اسراء – آیه 111

نکات تفسیری سوره شریفه اسراء – آیه 111

نکات تفسیری سوره شریفه یونس - آیات 11 و 12

نکات تفسیری سوره شریفه یونس - آیات 11 و 12

نکات تفسیری سوره شریفه اسراء - آیات 61 و 62 و 63

نکات تفسیری سوره شریفه اسراء - آیات 61 و 62 و 63

نکات تفسیری سوره شریفه ابراهیم - آیات 22 و 23

نکات تفسیری سوره شریفه ابراهیم - آیات 22 و 23

نکات تفسیری سوره شریفه اعراف - آیات 98 تا 202

نکات تفسیری سوره شریفه اعراف - آیات 98 تا 202

نکات تفسیری سوره شریفه حمد - آیه 7

نکات تفسیری سوره شریفه حمد - آیه 7

نکات تفسیری سوره شریفه حمد – آیه 6

نکات تفسیری سوره شریفه حمد – آیه 6

نکات تفسیری سوره شریفه حمد – آیه 5

نکات تفسیری سوره شریفه حمد – آیه 5

نکات تفسیری سوره شریفه حمد - آیات 3 و 4

نکات تفسیری سوره شریفه حمد - آیات 3 و 4

نکاتی از سوره شریفه حمد – آیه 2

نکاتی از سوره شریفه حمد – آیه 2

نکاتی از سوره شریفه حمد - آیه 1

نکاتی از سوره شریفه حمد - آیه 1

چرا بعضی از ما خانمها در رابطه با همسرو فرزندان حتی دیگران مورد بی احترامی و نادیده گرفته شدن قرار می گیریم؟

چرا بعضی از ما خانمها در رابطه با همسرو فرزندان حتی دیگران مورد بی احترامی و نادیده گرفته شدن قرار می گیریم؟

چگونه ما انسانها خودمان را از بهشت محروم می‌کنیم

چگونه ما انسانها خودمان را از بهشت محروم می‌کنیم