IMG-LOGO
نصب وب اپلیکیشن
آگاهی هائی از دل قرآن حکیم (آیه شماره 2 سوره شریفه حمد)
  • |

آگاهی هائی از دل قرآن حکیم (آیه شماره 2 سوره شریفه حمد)

2 سال قبل

آگاهی هایی از دل قرآن حکیم (آیه شماره 2 سوره شریفه حمد)

در این آیه صحبت از قانون یکتا پرستی و موحدانه زندگی کردن است.

در این آیه خداوند به انسان یادآور می شود که هر نعمت و رحمت و ویژگی خوب و عالی که در زندگیش دارد تنها و تنها اعتبارش را به خالق یکتا بدهد...

در این آیه خداوند تاکید می کند که این عالم تنها یک قدرت، خالق، پادشاه و فرمانروا دارد و هر انسانی برای آنکه بخواهد از نعمات ویژه خداوندی بهره مند شود می باید تنها و تنها روی خالق یگانه خود حساب کند...

در این آیه تاکید بر این است که انسانها فقط بایستی از پروردگار یگانه خواسته های خود را طلب نمایند و چنانچه به غیر خدا رو کنند قطعاً دچار انحرافات و کج روی ها و ضلالت و گمراهی خواهند شد...

خداوند بی همتا که خالق انسان است می خواهد که او مستقل باشد و به غیر خدایش وابستگی پیدا نکند. زیرا اگر شخصی دچار وابستگی شود به ضعف کشیده می شود به اسارت و بردگی درخواهد آمد و از وی خواسته می شود که به سبک و سیاق اربابانش رفتار کند...

انسانی که وابسته می شود دیگر هرگز فرصت و امکان رشد و پیشرفت را پیدا نخواهد کرد و همواره متکی به دیگران باقی خواهد ماند و در نهایت تبدیل می شود به یک موجود مسخ شده ی حقیر و ضعیف و ترسو که هیچ شجاعت و خودباوری را در وجودش نخواهد یافت و تا همیشه یک موجود سربار خواهد بود...

 

آگاهی هائی از دل قرآن حکیم (آیه شماره 2 سوره شریفه حمد)
226mb
8:49

 

 

آگاهی هائی از دل قرآن حکیم (آیه شماره 2 سوره شریفه حمد)
8.7mb
8:49

توجه: این فایل تا مدت محدودی به صورت رایگان قابل استفاده است. در صورت نیاز آن را دانلود کرده و روی سیستم خود ذخیره نمایید.

 مهارت نه گفتن

مهارت نه گفتن

آگاهی هائی از دل قرآن حکیم (آیات 2 و 3 سوره شریفه بقره)

آگاهی هائی از دل قرآن حکیم (آیات 2 و 3 سوره شریفه بقره)

آگاهی هائی از دل قرآن حکیم (آیات 3 و 4 سوره شریفه حمد)

آگاهی هائی از دل قرآن حکیم (آیات 3 و 4 سوره شریفه حمد)

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و پنجم - عدم تحقیر دیگران نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و پنجم - عدم تحقیر دیگران نشان عزت نفس

آگاهی هائی از دل قرآن حکیم (آیه شماره 1سوره شریفه حمد)

آگاهی هائی از دل قرآن حکیم (آیه شماره 1سوره شریفه حمد)

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و چهارم - ثبات رویه و استمرار نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و چهارم - ثبات رویه و استمرار نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و سوم - همنشینی با انسانهای ارزشمند نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و سوم - همنشینی با انسانهای ارزشمند نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و دوم - عدم توقع و چشم داشت نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و دوم - عدم توقع و چشم داشت نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و یکم - کنترل بر احساسات نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و یکم - کنترل بر احساسات نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیستم - خودباوری نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیستم - خودباوری نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش نوزدهم - قدر نعمتها و داشته هایمان را بیشتر بدانیم

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش نوزدهم - قدر نعمتها و داشته هایمان را بیشتر بدانیم

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش هجدهم - شجاعت و جسارت نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش هجدهم - شجاعت و جسارت نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش هفدهم - شخصیت مستقل نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش هفدهم - شخصیت مستقل نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش شانزدهم - نقش عزت نفس در شاکرانه زیستن

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش شانزدهم - نقش عزت نفس در شاکرانه زیستن

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش پانزدهم - جهانی تحت کنترل

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش پانزدهم - جهانی تحت کنترل

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش چهاردهم - تاثیر کلام

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش چهاردهم - تاثیر کلام

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش سیزدهم - پرداخت هزینه در قبال رسیدن به آرزوها

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش سیزدهم - پرداخت هزینه در قبال رسیدن به آرزوها

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش دوازدهم - ثبات رویه

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش دوازدهم - ثبات رویه

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش یازدهم - پاکسازی ذهن

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش یازدهم - پاکسازی ذهن

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش دهم - سکوت ذهن

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش دهم - سکوت ذهن

غرق سرور و مستی

غرق سرور و مستی

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش نهم - احساس گناه مغایر با حس خودباوری و عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش نهم - احساس گناه مغایر با حس خودباوری و عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش هشتم - نقش باورها در زندگی

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش هشتم - نقش باورها در زندگی

جویای کرامت خداوند

جویای کرامت خداوند

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش هفتم - ذهن پر هیاهو

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش هفتم - ذهن پر هیاهو

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش ششم - چگونگی کنترل ذهن

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش ششم - چگونگی کنترل ذهن

مسیر رو به نور

مسیر رو به نور

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش پنجم - درک قوانین جذب و شکرگزاری

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش پنجم - درک قوانین جذب و شکرگزاری

رخشان گوهر

رخشان گوهر

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش چهارم - شناخت قدرت شگفت انگیز ذهن (باورها)

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش چهارم - شناخت قدرت شگفت انگیز ذهن (باورها)

رسم آینه

رسم آینه

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش سوم - مفهوم واقعی سپاس گزار بودن

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش سوم - مفهوم واقعی سپاس گزار بودن

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش دوم - ارتباط قانون جذب با قانون شکرگزاری

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش دوم - ارتباط قانون جذب با قانون شکرگزاری

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش اول - عدم رضایت از زندگی

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش اول - عدم رضایت از زندگی

نکات تفسیری سوره شریفه بقره – آیه 264

نکات تفسیری سوره شریفه بقره – آیه 264

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم ششم

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم ششم

نکات تفسیری آیات منتخب قرآن

نکات تفسیری  آیات منتخب قرآن

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم پنجم

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم پنجم

نکات تفسیری سوره شریفه اسراء – آیات 15 و 16 و 17

نکات تفسیری سوره شریفه اسراء – آیات 15 و 16 و 17

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم چهارم

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم چهارم

نکات تفسیری سوره شریفه ناس

نکات تفسیری سوره شریفه ناس

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم سوم

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم سوم

نکات تفسیری سوره شریفه عصر

نکات تفسیری سوره شریفه عصر

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم دوم

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم دوم

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم اول

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم اول

امروز چیست؟

امروز چیست؟

نکات تفسیری سوره شریفه هود – آیات 25 تا 31

نکات تفسیری سوره شریفه هود – آیات 25 تا 31

نکات تفسیری سوره شریفه اسراء – آیه 111

نکات تفسیری سوره شریفه اسراء – آیه 111

نکات تفسیری سوره شریفه یونس - آیات 11 و 12

نکات تفسیری سوره شریفه یونس - آیات 11 و 12

نکات تفسیری سوره شریفه اسراء - آیات 61 و 62 و 63

نکات تفسیری سوره شریفه اسراء - آیات 61 و 62 و 63

نکات تفسیری سوره شریفه ابراهیم - آیات 22 و 23

نکات تفسیری سوره شریفه ابراهیم - آیات 22 و 23

نکات تفسیری سوره شریفه اعراف - آیات 98 تا 202

نکات تفسیری سوره شریفه اعراف - آیات 98 تا 202

نکات تفسیری سوره شریفه حمد - آیه 7

نکات تفسیری سوره شریفه حمد - آیه 7

نکات تفسیری سوره شریفه حمد – آیه 6

نکات تفسیری سوره شریفه حمد – آیه 6

نکات تفسیری سوره شریفه حمد – آیه 5

نکات تفسیری سوره شریفه حمد – آیه 5

نکات تفسیری سوره شریفه حمد - آیات 3 و 4

نکات تفسیری سوره شریفه حمد - آیات 3 و 4

نکاتی از سوره شریفه حمد – آیه 2

نکاتی از سوره شریفه حمد – آیه 2

نکاتی از سوره شریفه حمد - آیه 1

نکاتی از سوره شریفه حمد - آیه 1

چرا بعضی از ما خانمها در رابطه با همسرو فرزندان حتی دیگران مورد بی احترامی و نادیده گرفته شدن قرار می گیریم؟

چرا بعضی از ما خانمها در رابطه با همسرو فرزندان حتی دیگران مورد بی احترامی و نادیده گرفته شدن قرار می گیریم؟

چگونه ما انسانها خودمان را از بهشت محروم می‌کنیم

چگونه ما انسانها خودمان را از بهشت محروم می‌کنیم