IMG-LOGO
نصب وب اپلیکیشن
آگاهی هائی از دل قرآن حکیم (آیه شماره 2 سوره شریفه حمد)

آگاهی هائی از دل قرآن حکیم (آیه شماره 2 سوره شریفه حمد)

یک سال قبل

آگاهی هایی از دل قرآن حکیم (آیه شماره 2 سوره شریفه حمد)

در این آیه صحبت از قانون یکتا پرستی و موحدانه زندگی کردن است.

در این آیه خداوند به انسان یادآور می شود که هر نعمت و رحمت و ویژگی خوب و عالی که در زندگیش دارد تنها و تنها اعتبارش را به خالق یکتا بدهد...

در این آیه خداوند تاکید می کند که این عالم تنها یک قدرت، خالق، پادشاه و فرمانروا دارد و هر انسانی برای آنکه بخواهد از نعمات ویژه خداوندی بهره مند شود می باید تنها و تنها روی خالق یگانه خود حساب کند...

در این آیه تاکید بر این است که انسانها فقط بایستی از پروردگار یگانه خواسته های خود را طلب نمایند و چنانچه به غیر خدا رو کنند قطعاً دچار انحرافات و کج روی ها و ضلالت و گمراهی خواهند شد...

خداوند بی همتا که خالق انسان است می خواهد که او مستقل باشد و به غیر خدایش وابستگی پیدا نکند. زیرا اگر شخصی دچار وابستگی شود به ضعف کشیده می شود به اسارت و بردگی درخواهد آمد و از وی خواسته می شود که به سبک و سیاق اربابانش رفتار کند...

انسانی که وابسته می شود دیگر هرگز فرصت و امکان رشد و پیشرفت را پیدا نخواهد کرد و همواره متکی به دیگران باقی خواهد ماند و در نهایت تبدیل می شود به یک موجود مسخ شده ی حقیر و ضعیف و ترسو که هیچ شجاعت و خودباوری را در وجودش نخواهد یافت و تا همیشه یک موجود سربار خواهد بود...

 

آگاهی هائی از دل قرآن حکیم (آیه شماره 2 سوره شریفه حمد)
226mb
8:49

 

 

آگاهی هائی از دل قرآن حکیم (آیه شماره 2 سوره شریفه حمد)
8.7mb
8:49

توجه: این فایل تا مدت محدودی به صورت رایگان قابل استفاده است. در صورت نیاز آن را دانلود کرده و روی سیستم خود ذخیره نمایید.