IMG-LOGO
نصب وب اپلیکیشن
چرا بعضی از ما خانمها در رابطه با همسرو فرزندان حتی دیگران مورد بی احترامی و نادیده گرفته شدن قرار می گیریم؟

چرا بعضی از ما خانمها در رابطه با همسرو فرزندان حتی دیگران مورد بی احترامی و نادیده گرفته شدن قرار می گیریم؟

یک سال قبل

چرا بعضی از ما خانمها در رابطه با همسرو فرزندان حتی دیگران مورد بی احترامی و نادیده گرفته شدن قرار می گیریم؟ به نظر می رسد اولین علت و شاید مهمترین علت نپذیرفتن مسئولیت چیزهایی هست که در زندگی تجربه می کنیم. وقتی من مسئولیت وقایع زندگیم را بپذریم و کسی را در آنچه که در حال تجربه کردنش هستم مقصر ندانم، چه علتی دارد که بابت رویداد ناراحت کننده ای از کسی جزخودم دلگیر بشوم؟...

 

 

چرا بعضی از ما خانمها در رابطه با همسرو فرزندان حتی دیگران مورد بی احترامی و نادیده گرفته شدن قرار می گیریم؟
13.6mb
05:56

توجه: این فایل تا مدت محدودی به صورت رایگان قابل استفاده است. در صورت نیاز آن را دانلود کرده و روی سیستم خود ذخیره نمایید.