IMG-LOGO
نصب وب اپلیکیشن
قدرت شگفت انگیز شکرگزاری – قسمت سوم - شکرگزارانه زندکی کنیم

قدرت شگفت انگیز شکرگزاری – قسمت سوم - شکرگزارانه زندکی کنیم

یک سال قبل

  قدرت شگفت انگیز شکرگزاری - قسمت سوم - شکرگزارانه زندکی کنیم

قدرت شکرگزاری آنجایی به ظهور می‌رسد که تو به خاطر خصلت‌های نیک در وجود خودت و یا اطرافیانت خوشحالی و بابتشان از خالقت، خودت و آنها سپاسگزاری می‌کنی.

قدرت شکرگزاری آنجایی تعریف می‌شود که تو می‌توانی خوبی و خیر را در دنیای اطرافت پیدا کنی و بابتشان از خداوندی که خیر مطلق هست تشکر کنی.

قدرت شکرگزاری آنجایی موثر می‌شود که تو با تمام وجودت از وجودت لذت می‌بری.

قدرت شکرگزاری آنجایی نعمت‌ها و داشته‌های زندگیت را افزون می‌کند که تو شکرگزارانه لحظاتت را سپری می‌کنی...  

 

 

قدرت شگفت انگیز شکرگزاری – قسمت سوم – شکرگزارانه زندکی کنیم
_
319mb
19:01

 

 

 

فایل صوتی قدرت شگفت انگیز شکرگزاری – قسمت سوم – شکرگزارانه زندکی کنیم
16.6mb
18:40

توجه: این فایل تا مدت محدودی به صورت رایگان قابل استفاده است. در صورت نیاز آن را دانلود کرده و روی سیستم خود ذخیره نمایید.