IMG-LOGO
نصب وب اپلیکیشن
قدرت شگفت انگیز شکرگزاری – قسمت چهارم - تاثیر مستقیم رفتار آدمها بر کیفیت زندگی

قدرت شگفت انگیز شکرگزاری – قسمت چهارم - تاثیر مستقیم رفتار آدمها بر کیفیت زندگی

یک سال قبل

  قدرت شگفت انگیز شکرگزاری - قسمت چهارم – تاثیر مستقیم رفتار آدمها بر کیفیت زندگی

بیشتر آدم ها بر این باورند که انسان های موفق و خوشبخت، به این دلیل نتایج خوب در زندگی هایشان دریافت می‌کنند که، با عوامل ماورایی در ارتباط هستند و آنها برای آنکه در چنین شرایط خوب و عالی هستند، خودشان هیچ زحمت و هزینه‌ای را تقبل نکرده‌اند، بلکه خوش شانسی آنها بوده که برایشان چنین وضعیت خوب و عالی را به وجود آورده. اینگونه افراد که شرایط خوب افراد موفق را به عوامل بیرونی ربط می‌دهند، غافل از آنند که هیچ انسانی نمی تواند خوشبخت موفق باشد مگر آنکه هزینه‌اش را پرداخت کرده باشد. هزینه یک زندگی توأم با خوبی و شادی و موفقیت، به دست گرفتن کنترل ذهن و هدایت آن به سمت تفکرات و باورهای مثبت و سازنده است. به شکلی که نتیجه این کنترل ارتباط با افراد موفق و خوشبخت باشد. افراد موفق، موفقیتشان را مدیون حفظ و کنترل باورهایشان از افکار و معتقدات منفی و مخرب هستند. آنها همچنین به این علت جزو افراد خوشبخت جوامع هستند که قدر نعمت ها و داشته های شان را از کوچک و بزرگ، به خوبی می دانند و برای تمام امکاناتی که خداوند برای ساختن سرنوشتشان در اختیارشان قرار داده بی نهایت ارزش قائل هستند. بله، آنها به گونه‌ای متفاوت از انسان‌هایی با ذهنیت منفی نگر و منفی باف و منفی گرا زندگی می‌کنند، و اصلاً جهان‌بینی این دو گروه به قدری متفاوت است که جهان های متفاوتی را هم برایشان به وجود آورده. افراد موفق در جهان پر از شادی و خوشی و آرامش و ثروت، که ساخته و پرداخته ذهن مثبتشان است زندگی می‌کنند و این در حالی است که افراد ناموفق ناراضی از شرایط، در جهانی که وضعیت کاملا نابسامان دارد طی عمر می‌کنند.

پس موفقیت و خوشبختی افراد ماحصل ذهن رشد یافته در مسیر راستی و درستی است.  

 

قدرت شگفت انگیز شکرگزاری – قسمت چهارم – تاثیر مستقیم رفتار آدمها بر کیفیت زندگی
319mb
17:50

 

 

 

فایل صوتی قدرت شگفت انگیز شکرگزاری – قسمت چهارم – تاثیر مستقیم رفتار آدمها بر کیفیت زندگی
16mb
17:29

توجه: این فایل تا مدت محدودی به صورت رایگان قابل استفاده است. در صورت نیاز آن را دانلود کرده و روی سیستم خود ذخیره نمایید.