IMG-LOGO
نصب وب اپلیکیشن
قدرت ذهن - قسمت نوزدهم - فراتر از جهان تاریک و محدود

قدرت ذهن - قسمت نوزدهم - فراتر از جهان تاریک و محدود

یک سال قبل

قدرت ذهن – قسمت نوزدهم – فراتر از جهان تاریک و محدود

برای ما چه اتفاقی افتاده که تن به شرایط سخت و طاقت‌فرسا داده‌ایم؟ برایمان چه رخ داده که نمی خواهیم پا از دایره محدود و تاریکمان بیرون بگذاریم؟ چه شده که راضی هستیم به کوچک بودن، کوچک شدن و کوچک ماندن؟ مگر می‌شود که تمام عمر را در چنین اوضاع و شرایط وخیمی سر کرد؟ مگر می‌شود چشم را بر روی تمام آرزوها و دل خواسته‌هامان ببندیم؟ آن هم برای تمام عمر. چه می‌شود اگر دیگر نخواهیم که در این وضعیت کاملاً نابسامانمان که محصول رفتارهایمان است بمانیم؟ چه می‌شود اگر بخواهیم که تغییر دهیم و بسازیم و آباد کنیم تمام گوشه کنار زندگیمان را به پشتوانه قدرت‌های در اختیارمان؟ چه می‌شود که از حالا قدر و منزلت برای خودمان و زمان رو به اتماممان قائل شویم؟

شدنی است، چنانچه تمام امکاناتمان را به خدمت بگیریم. آزادی و اراده و اختیارمان را خاطر نشان می‌کنم. ما هم کمی، تنها کمی از اعتماد خالقمان را که به ما دارد، نسبت به خودمان به وجود بیاوریم و خودباوری را به معنای واقعی زندگی کنیم. به شکلی که دیگر در گفتگوهایمان آه حسرت و سوز نرسیدن به آرمان‌هایمان سر سوزنی حضور نداشته باشد. می‌شود خوشبخت و سعادتمندانه زندگی کنیم به شرط آنکه باور داشته باشیم که جهانی به جز جهان تاریک و محدودمان که ساخته و پرداخته ذهن تنها خودمان است هم وجود دارد و آن برایمان دست یافتنی است.

 

قدرت ذهن – قسمت نوزدهم
319mb
24:48

 

 

فایل صوتی قدرت ذهن – قسمت نوزدهم
24mb
24:30

توجه: این فایل تا مدت محدودی به صورت رایگان قابل استفاده است. در صورت نیاز آن را دانلود کرده و روی سیستم خود ذخیره نمایید.