IMG-LOGO
نصب وب اپلیکیشن
معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش هشتم - نقش باورها در زندگی

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش هشتم - نقش باورها در زندگی

یک سال قبل

نقش باورها در زندگی

در فرآیند زندگی هر انسانی آن رخدادها و شرایطی وارد تجربیات فرد می شود که ریشه در باورهای ایشان دارند...

باور هر شخصی تعیین می‌کند که در چه موقعیت‌هایی قرار بگیرد...

باورها هستند که می‌توانند انسانی را در شرایط بهشتی قرار دهند و دیگری را در یک جهنم تمام عیار...

نقش باورها در جلوگیری از بروز تمامی رخدادهای نامناسب و ناراحت کننده بی‌نهایت پررنگ و موثر است. زیرا اگر انسان بتواند به این واقعیت دست پیدا کند که مسبب تمامی آلام و رنج‌هایش نظام اعتقادی باوری نامناسبی بوده که در ذهن جای داده و بعد از پذیرش این حقیقت عظیم بدون انکار بتواند شروع به تغییر دادن باورهای نازیبا و نادرست خویش نماید صددرصد و بدون حتی کمترین شک و تردیدی موفق به ایجاد تغییر و دگرگونی در تمامی بخش‌های زندگیش خواهد شد.

 

نقش باورها در زندگی
48.2mb
12:30

 

 

نقش باورها در زندگی
22.8mb
12:30

توجه: این فایل تا مدت محدودی به صورت رایگان قابل استفاده است. در صورت نیاز آن را دانلود کرده و روی سیستم خود ذخیره نمایید.