IMG-LOGO
نصب وب اپلیکیشن
نجات بخش، خودمان هستیم
  • |

نجات بخش، خودمان هستیم

یک سال قبل

الهی به امید تو

نجات بخش، خودمان هستیم...

به جهان و آدم هایش که نگاه بیندازیم به دقت اگر اوضاع درهم ریخته اشان را مورد بررسی قرار دهیم متوجه اشکال کار این دسته از افراد میشویم اینها دچار فراموشی نسبت به خود شده اند فراموشی ست که باعث بروز مشکلات مالی ارتباطی سلامتی و معنویشان شده آنها خبر ندارند که منشاء ناآرامی هایشان دقیقاً .در درون خودشان نهفته است

کسانی را در اطرافمان سراغ داریم که همیشه نگرششان برایمان تعجب آور است آنها با وجود مشکلات بسیار زیادی که در زندگی اشان مواجه هستند خود را موظف و مسئول حل مسائل مردم کرده اند .

آخر چرا؟!

اینگونه افراد چون درونشان خالی از احساس ارزشمندی نسبت به خویشتن است و مدام خود را درجایگاهی بسیار پایین تر از عموم مردم تصور می کنند پس به همین سبب هرگز خود را مورد تائید و تحسین قرار نمی دهند  هیچگونه مهر و توجهی را نسبت به خویشتن مبذول نمی دارند و به خاطر یک همچین رفتار نادرستی با خود دچار کمبود اعتماد به نفس شده اند و برای جبران احساسات بد و منفی که نسبت به خود دارند مدام سعی میکنند نقش ناجی و یا حمایت کنندگی را برای دیگران بازی کنند تا بلکه از ایشان در ازای از خود گذشتگیها و خدمات رسانیها مهر و برچسب یک انسان خیّرِ ایثارگر را دریافت نمایند اما آیا واقعاً این تائیدات که از دیگران دریافت می کنند میتواند برای همیشه کارسازشان باشد؟!

هرگز برای انسانی که با خود رفتار نامهربانانه و نامحترمانه ای را در پیش گرفته و در وجودش خلاء های عاطفی ایجاد کرده با توجهات مقطعی و گاه به گاه مردم چیزی جبران نخواهد شد راه حل این نیست که فرد در ازای حمایت از دیگران و بازی کردن نقش نجات بخشی برای آنها خود را به دست فراموشی سپارد تا در مقابل به چشم آید و در انظار ارزشمند به نظر آید  زیرا به این ترتیب او در حقیقت با دیگران معامله میکند تا از این طریق جبران مافات کرده باشد.

این راه حلش نیست...

هرگاه شخص به این درک برسد که هیچ انسان نیازمندی مستحق تر از خودش برای مورد حمایت قرار گرفتن نیست به طور قطع ناجی خویش خواهد شد و آنگاه دیگر نیازی نیست که برای دریافت احساس ارزشمندی از خودگذشتگی های مصلحتی نماید دست به کار میشود و تغییر رفتار میدهد خو را مورد مهر و توجه و تحسین قرار میدهد و درون خویش را مملو از احساس خوب و مثبت نسبت به خود و تمامی انسانها و موجودات می کند. به خاطر داشته باشیم{نجات بخش خودمان هستیم.

 
      

 

نجات بخش، خودمان هستیم
242mb
14:56

 

 

نجات بخش، خودمان هستیم
13.6mb
14:56

توجه: این فایل تا مدت محدودی به صورت رایگان قابل استفاده است. در صورت نیاز آن را دانلود کرده و روی سیستم خود ذخیره نمایید.

 ارتباط قدرشناسی با اعتماد به نفس

ارتباط قدرشناسی با اعتماد به نفس

عدم مقایسه خود با دیگران

عدم مقایسه خود با دیگران

مهارت نه گفتن

مهارت نه گفتن

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و پنجم - عدم تحقیر دیگران نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و پنجم - عدم تحقیر دیگران نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و چهارم - ثبات رویه و استمرار نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و چهارم - ثبات رویه و استمرار نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و سوم - همنشینی با انسانهای ارزشمند نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و سوم - همنشینی با انسانهای ارزشمند نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و دوم - عدم توقع و چشم داشت نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و دوم - عدم توقع و چشم داشت نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و یکم - کنترل بر احساسات نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و یکم - کنترل بر احساسات نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیستم - خودباوری نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیستم - خودباوری نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش هجدهم - شجاعت و جسارت نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش هجدهم - شجاعت و جسارت نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش هفدهم - شخصیت مستقل نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش هفدهم - شخصیت مستقل نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش شانزدهم - نقش عزت نفس در شاکرانه زیستن

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش شانزدهم - نقش عزت نفس در شاکرانه زیستن

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش پانزدهم - جهانی تحت کنترل

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش پانزدهم - جهانی تحت کنترل

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش چهاردهم - تاثیر کلام

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش چهاردهم - تاثیر کلام

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش سیزدهم - پرداخت هزینه در قبال رسیدن به آرزوها

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش سیزدهم - پرداخت هزینه در قبال رسیدن به آرزوها

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش دوازدهم - ثبات رویه

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش دوازدهم - ثبات رویه

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش یازدهم - پاکسازی ذهن

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش یازدهم - پاکسازی ذهن

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش دهم - سکوت ذهن

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش دهم - سکوت ذهن

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش نهم - احساس گناه مغایر با حس خودباوری و عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش نهم - احساس گناه مغایر با حس خودباوری و عزت نفس

قدرت ذهن – قسمت دوازدهم - احساس گناه مخرب ترین باور در زندگی

قدرت ذهن – قسمت دوازدهم - احساس گناه مخرب ترین باور در زندگی

قدرت ذهن – قسمت یازدهم - عزت نفس پایه اصلی رسیدن به هر موفقیتی است

قدرت ذهن – قسمت یازدهم - عزت نفس پایه اصلی رسیدن به هر موفقیتی است

قدرت ذهن – قسمت دهم - عزت نفس همه چیز است

قدرت ذهن – قسمت دهم - عزت نفس همه چیز است

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم ششم

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم ششم

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم پنجم

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم پنجم

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم چهارم

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم چهارم

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم سوم

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم سوم

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم دوم

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم دوم

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم اول

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم اول