IMG-LOGO
نصب وب اپلیکیشن
عدم مقایسه خود با دیگران
  • |

عدم مقایسه خود با دیگران

یک سال قبل

عدم مقایسه خود با دیگران

چرا افراد زیادی هستند که مدام در حال مقایسه خود با دیگران هستند ؟!

چرا افراد زیادی هستند که هیچ زمان نسبت به خود احساس رضایت مندی ندارند؟!

چرا افراد بیشماری هستند که برای خود هیچگونه حرمت و ارزشی قائل نیستند؟!

چرا واقعاً چرا بسیاری از افراد هستند که نه تنها خود را دوست ندارند بلکه همیشه و همواره در مقابل خویشتن در موضع یک طلبکار خشمگین ایستاده اند؟!

پاسخ به تمام این پرسشها را اینگونه میتوان داد" ایشان از آنجائی که در تمام دوران کودکی و نوجوانی و جوانی به خاطر هر خطا و اشتباهی بابت هر ضعف و ناتوانی بارها و بارها و بارها مورد تحقیر و ملامت قرار میگرفتند و مدام با دیگران مقایسه میشدند دچار شک و تردید نسبت به خود و توانائیهایشان شده اند و چون در جهان آگاه و پاسخگو زندگی می کنند و می بایست برای هر گونه باور و اعتقادی که نسبت به خود دارند پاسخی متناسب با همان معتقدات رادر قالب شرایط  دریافت کنند اکنون دست به هر کاری میزنند یا باشکست مواجه میشوند یا در نیمه راه کار را به دلیل ناامیدی و عدم باور نسبت به توانائی ازپس کار برآمدن رها میکنند ذهن منفی نگر با واگویه های منفی اش اجازه ی حرکت وکسب پیروزی را از فرد میگیرد وی حتی اگر دوباره و دوباره هم دست به اقدام برای نیل به هدفی بزند از آنجائی که باورهای قدرتمندی را در ارتباط با خویش ایجاد نکرده پیش از آنکه قدمی تکمیل شود مابین زمین و هوا به خاطر وجود شک تردیدها به عقب بازمی گردد و زودتر از آنکه قدم ها ادامه پیدا کنند از حرکت می ایستند و اینگونه جهان به شخص مردد باز هم تفهیم می کند که تو ناتوان و فاقد لیاقت برای رسیدن به اهدافت هستی و دیگران از تو شایسته ترند"

مردمانی که دائماً در حال مقایسه خود با دیگران هستندحتی در زمانهائی که کاری را به درستی انجام میدهند باز هم از خود رضایتمند نیستند زیرا ذهن مدام در حال تکرار این جمله هست که "نه تو آنقدر که باید خوب نیستی  دیگران از تو بهترند"

اینان در کارنامه ی عملکردی خود بیشمار امور نیمه کاره و اهداف با شکست مواجه شده و معلق دارند و تا دلتان بخواهد ناکامی آرزوهای بردل مانده حسرت و پشیمانی در کوله اشان جای داده اند.

برای اینکه فردی بخواهد شرایط را تغییر دهد و دیگر تنها طعم شیرین موفقیت و پیروزی را بچشد می بایست نحوه ی رفتار با خود و دیگران را تغییر دهد و متفاوت از گذشته باشد و در کل شخصیت جدیدی برای خویش ایجاد نماید اینگونه که دیگر از تحقیر و ملامت و مقایسه کردن دست بردارد و با جای آن دائماً به خاطر هر کار زیبا و خوبی که انجام میدهد یا در قبالش انجام میشود تحسین و تقدیر تشکر را مبذول بدارد.

با خود شرط کند که دیگر هرگز و تحت هیچ شرایطی و بابت هیچ اشتباهی خود و دیگری را مورد شماتت قرار ندهد هرگز و هرگز و با هیچ دلیل منطقی خود و دیگری را تخریب نکند و همواره بر سر این شرط و بیع خود متعهدانه باقی بماند...

 همواره سعی نماید با خود و دیگران با زیباترین الفاظ و اسامی صحبت کند.

 تنها و تنها خود را با دیروز خود مقایسه کند آن هم تنها برای بهتر و بهتر شدن.

آرزوهایش را به عنوان هدف تعیین کند و با ساختن باورهایی که نشان از اعتقاد به وجود توانائی درونی ست با ایمان و اعتماد به سمت تحققشان پیش رود.

همواره برای خود با مثال زدن موفقیتهای حتی کوچک خود چه در گذشته و اکنون انگیزه و لیاقت ایجاد کند.

هرگاه شخصی اینگونه تغییررویه و رفتار با ثباتی را بوجود آورد صددرصد و بدون کوچکترین شک و تردیدی و براساس قوانین بدون تغییر حاکم بر جهان شرایطی کاملاً متفاوت را درک و تجربه خواهد کرد او برای خود و خواسته های خود احترام و ارزش قائل می شود و در جهت بهبود اوضاع حرکت می کند جهان آگاه و عدالت پیشه هم پاسخی در خور به وی پیشکش می کند...

این قانون ثابت درجهان است که:

"تو تسلیم قوانین هستی باش و بر اساسشان رفتار کن تا قانون هم چتر حمایتش را بر تمام زندگیت بگستراند"

 

 

عدم مقایسه خود با دیگران
138mb
15:10

 

 

عدم مقایسه خود با دیگران
13.8mb
15:10

توجه: این فایل تا مدت محدودی به صورت رایگان قابل استفاده است. در صورت نیاز آن را دانلود کرده و روی سیستم خود ذخیره نمایید.نجات بخش، خودمان هستیم

نجات بخش، خودمان هستیم

ارتباط قدرشناسی با اعتماد به نفس

ارتباط قدرشناسی با اعتماد به نفس

مهارت نه گفتن

مهارت نه گفتن

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و پنجم - عدم تحقیر دیگران نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و پنجم - عدم تحقیر دیگران نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و چهارم - ثبات رویه و استمرار نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و چهارم - ثبات رویه و استمرار نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و سوم - همنشینی با انسانهای ارزشمند نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و سوم - همنشینی با انسانهای ارزشمند نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و دوم - عدم توقع و چشم داشت نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و دوم - عدم توقع و چشم داشت نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و یکم - کنترل بر احساسات نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و یکم - کنترل بر احساسات نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیستم - خودباوری نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیستم - خودباوری نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش هجدهم - شجاعت و جسارت نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش هجدهم - شجاعت و جسارت نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش هفدهم - شخصیت مستقل نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش هفدهم - شخصیت مستقل نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش شانزدهم - نقش عزت نفس در شاکرانه زیستن

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش شانزدهم - نقش عزت نفس در شاکرانه زیستن

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش پانزدهم - جهانی تحت کنترل

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش پانزدهم - جهانی تحت کنترل

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش چهاردهم - تاثیر کلام

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش چهاردهم - تاثیر کلام

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش سیزدهم - پرداخت هزینه در قبال رسیدن به آرزوها

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش سیزدهم - پرداخت هزینه در قبال رسیدن به آرزوها

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش دوازدهم - ثبات رویه

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش دوازدهم - ثبات رویه

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش یازدهم - پاکسازی ذهن

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش یازدهم - پاکسازی ذهن

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش دهم - سکوت ذهن

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش دهم - سکوت ذهن

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش نهم - احساس گناه مغایر با حس خودباوری و عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش نهم - احساس گناه مغایر با حس خودباوری و عزت نفس

قدرت ذهن - قسمت بیست و پنج - ترک زندگی یکنواخت

قدرت ذهن - قسمت بیست و پنج - ترک زندگی یکنواخت

قدرت ذهن – قسمت بیست و سه – پرستاری از زخم ها برای جلب حمایت انسان‌های دیگر

قدرت ذهن – قسمت بیست و سه – پرستاری از زخم ها برای جلب حمایت انسان‌های دیگر

قدرت ذهن - قسمت بیست و دو - لذت های آنی، دردسرهای ماندگار

قدرت ذهن - قسمت بیست و دو - لذت های آنی، دردسرهای ماندگار

قدرت ذهن - قسمت بیست و یک - صبر از موضع قدرت، نه ضعف

قدرت ذهن - قسمت بیست و یک - صبر از موضع قدرت، نه ضعف

قدرت ذهن - قسمت بیستم - هدف داشتن نشانه عزت نفس

قدرت ذهن - قسمت بیستم - هدف داشتن نشانه عزت نفس

قدرت ذهن - قسمت نوزدهم - فراتر از جهان تاریک و محدود

قدرت ذهن - قسمت نوزدهم - فراتر از جهان تاریک و محدود

قدرت ذهن - قسمت هجدهم - برای دیگران نقش خداوند را بازی نکنید

قدرت ذهن - قسمت هجدهم - برای دیگران نقش خداوند را بازی نکنید

قدرت ذهن - قسمت هفدهم - جلب توجه و تایید دیگران

قدرت ذهن - قسمت هفدهم - جلب توجه و تایید دیگران

قدرت ذهن - قسمت شانزدهم - تمرکز بر خودسازی همه چیز است

قدرت ذهن - قسمت شانزدهم - تمرکز بر خودسازی همه چیز است

قدرت ذهن – قسمت پانزدهم - اطرافمان را از افراد نامناسب پاکسازی کنیم

قدرت ذهن – قسمت پانزدهم - اطرافمان را از افراد نامناسب پاکسازی کنیم

قدرت ذهن – قسمت چهاردهم - تمام زندگیمان محصول توجهاتمان است

قدرت ذهن – قسمت چهاردهم - تمام زندگیمان محصول توجهاتمان است

قدرت ذهن – قسمت سیزدهم - رشد و شکوفایی در راستای خودباوری و خودشناسی

قدرت ذهن – قسمت سیزدهم - رشد و شکوفایی در راستای خودباوری و خودشناسی

قدرت ذهن – قسمت دوازدهم - احساس گناه مخرب ترین باور در زندگی

قدرت ذهن – قسمت دوازدهم - احساس گناه مخرب ترین باور در زندگی

قدرت ذهن – قسمت یازدهم - عزت نفس پایه اصلی رسیدن به هر موفقیتی است

قدرت ذهن – قسمت یازدهم - عزت نفس پایه اصلی رسیدن به هر موفقیتی است

قدرت ذهن – قسمت دهم - عزت نفس همه چیز است

قدرت ذهن – قسمت دهم - عزت نفس همه چیز است

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم ششم

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم ششم

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم پنجم

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم پنجم

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم چهارم

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم چهارم

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم سوم

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم سوم

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم دوم

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم دوم

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم اول

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم اول

ويدئوي انگيزشي

ويدئوي انگيزشي