IMG-LOGO
نصب وب اپلیکیشن
ارتباط قدرشناسی با اعتماد به نفس
  • |

ارتباط قدرشناسی با اعتماد به نفس

یک سال قبل

ارتباط قدرشناسی با اعتماد به نفس

به نام یکتا معبود
قدرشناسی بدون اغراق می تواند باعث بروز اعتماد به نفس و خودباوری در اشخاص باشد به شرط آنکه در عمل قدر داشته های خویش را بشناسند و از هر آنچه در اختیار دارند در مسیر رسیدن به خواسته هایشان بهره جویند.
چنانچه بخواهیم اشاره واضح تری از ارتباط میان اعتماد به نفس با قدرشناسی داشته باشیم می بایست نگاه دقیق تری به جزئیات زندگی افراد بدون اعتماد به نفس داشته باشیم تا با مقایسه آن با زندگی افراد دارای اعتماد به نفس به یک تعریف جامع از چگونگی شکل گیری اعتماد به نفس در شخصیت یک انسان با استفاده از ایجاد روحیه ی قدردانی دست پیدا کنیم.
فرد بدون اعتماد به نفس از آنجائی که برای وجود خویش و دارائی های خود هیچگونه ارزش و حرمتی را قائل نیست در نتیجه آنها را در مسیر صدمه زدن و آسیب رساندن به خویشتن استفاده میکند شاید تعجب کنید که چطور امکان دارد شخصی از امکاناتش بر علیه خوداستفاده کند اما این عین حقیقت است ...
برای مثال وقت و انرژی خود را معمولا صرف گله گذاری شکایت انتقاد تذکر و کنترل دیگران میکندبه این ترتیب روابط خود با دیگران را مخدوش میکند...
 مدام خود را موظف به سرویس دهی و خدمات رسانی به افراد میکند خود را مسئول حل مشکلات مردم میداند و تمام زمان و  انرژی خود را هدر میدهد تا درمقابل مهرتائید به عنوان یک انسان ایثارگرِ از خود گذشته را دریافت کند اما در  عوض شرایط برایش روز به روز سخت تر از گذشته می شود او اصلا متوجه این واقعیت نیست که با موضوعاتی که مورد توجه خود قرار میدهد شرایط برای خود ایجاد میکند او آگاه نیست که جهان هوشمند در برابر حس و حال بدش وی را دچار اوضاعی بسیار نابسامان تر از اوضاع کسانی میکند که او میخواهد به دادشان برسد ...
این فرد چون از نعماتش استفاده ی ناصحیح میکند و هرگز آنها را صرف بالا بردن سطح کیفی زندگیش نمیکند
و چون مدام در حال تجربه ی شرایط مالی ارتباطی و جسمی نا مناسب هست همواره القاء ناتوانی در برابر زندگی و حل مشکلاتش را دارد و خوب پر واضح است که ناتوانی مساویست با احساس منفی نسبت به خود و داشتن احساس بد نسبت به خود به معنای عدم اعتماد به نفس است میبینیم که عدم استفاده درست و مناسب از نعمات میتواند باعث عدم خودباوری و اعتماد به نفس شود در مقابل فردی که قدر شناس داشته های خویش است و از آنها در مسیر نیل به خواسته های خود استفاده میکند دائما در خود و نسبت به خویشتن احساسات مثبت دارد و خود را فردی توانمند میداند زیرا مدام با وقت و انرژی که صرف رسیدن به آرمانهایش میکند و با هر بار محقق کردن هدفی از اهدافش القاء خود باوری در ذهن جای میدهد به همین سبب شخصی ست که دارای اعتماد به نفس و  خود باوری ست و اینها تنها به این خاطر است که وی بر خلاف شخص قدر ناشناس اتفاقاً با روحیه قدر شناسیش از خود انسانی قوی و بااراده و دارای اعتماد به نفس ساخته که همواره ظرفیت وجودیش برای ورود برکات بیشتر وسعت پیدا میکند این قانون بدون تغییر در هستی ست "نعمتم را بر شاکران می افزاییم"
به خاطر داشته باشیم در جهانی حاضریم که بابت قدرشناس بودنمان در عمل پاداشهای حیرت آوری پیشکشمان خواهند کرد پس به واقع قدر دان باشیم و سعی نکنیم بر خلاف آئین عالم رفتار کنیم چون در اینصورت تنها خودمان در هر دو جهان متضرر خواهیم شد...   

      

 

ارتباط قدرشناسی با اعتماد به نفس
104mb
18:50

 

 

ارتباط قدرشناسی با اعتماد به نفس
17.2mb
18:50

توجه: این فایل تا مدت محدودی به صورت رایگان قابل استفاده است. در صورت نیاز آن را دانلود کرده و روی سیستم خود ذخیره نمایید.نجات بخش، خودمان هستیم

نجات بخش، خودمان هستیم

عدم مقایسه خود با دیگران

عدم مقایسه خود با دیگران

مهارت نه گفتن

مهارت نه گفتن

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و پنجم - عدم تحقیر دیگران نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و پنجم - عدم تحقیر دیگران نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و چهارم - ثبات رویه و استمرار نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و چهارم - ثبات رویه و استمرار نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و سوم - همنشینی با انسانهای ارزشمند نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و سوم - همنشینی با انسانهای ارزشمند نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و دوم - عدم توقع و چشم داشت نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و دوم - عدم توقع و چشم داشت نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و یکم - کنترل بر احساسات نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و یکم - کنترل بر احساسات نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیستم - خودباوری نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیستم - خودباوری نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش هجدهم - شجاعت و جسارت نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش هجدهم - شجاعت و جسارت نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش هفدهم - شخصیت مستقل نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش هفدهم - شخصیت مستقل نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش شانزدهم - نقش عزت نفس در شاکرانه زیستن

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش شانزدهم - نقش عزت نفس در شاکرانه زیستن

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش پانزدهم - جهانی تحت کنترل

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش پانزدهم - جهانی تحت کنترل

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش چهاردهم - تاثیر کلام

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش چهاردهم - تاثیر کلام

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش سیزدهم - پرداخت هزینه در قبال رسیدن به آرزوها

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش سیزدهم - پرداخت هزینه در قبال رسیدن به آرزوها

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش دوازدهم - ثبات رویه

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش دوازدهم - ثبات رویه

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش یازدهم - پاکسازی ذهن

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش یازدهم - پاکسازی ذهن

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش دهم - سکوت ذهن

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش دهم - سکوت ذهن

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش نهم - احساس گناه مغایر با حس خودباوری و عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش نهم - احساس گناه مغایر با حس خودباوری و عزت نفس

قدرت ذهن – قسمت دوازدهم - احساس گناه مخرب ترین باور در زندگی

قدرت ذهن – قسمت دوازدهم - احساس گناه مخرب ترین باور در زندگی

قدرت ذهن – قسمت یازدهم - عزت نفس پایه اصلی رسیدن به هر موفقیتی است

قدرت ذهن – قسمت یازدهم - عزت نفس پایه اصلی رسیدن به هر موفقیتی است

قدرت ذهن – قسمت دهم - عزت نفس همه چیز است

قدرت ذهن – قسمت دهم - عزت نفس همه چیز است

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم ششم

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم ششم

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم پنجم

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم پنجم

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم چهارم

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم چهارم

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم سوم

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم سوم

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم دوم

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم دوم

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم اول

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم اول