IMG-LOGO
نصب وب اپلیکیشن
معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش دوم - ارتباط قانون جذب با قانون شکرگزاری

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش دوم - ارتباط قانون جذب با قانون شکرگزاری

یک سال قبل

ارتباط قانون جذب با قانون شکرگزاری

به خاطر داشته باشیم جهانی که در آن متولد شده ایم، رشد کرده ایم و در کل زندگی میکنیم همواره از قوانین بدون تغییرش تبعیت می کند.

قانون جذب و قانون شکرگزاری هر دو قوانینی هستند که در پی یکدیگر می آیند به نحوی که چنانچه فرد بتواند در طول ساعات بیشتری از شبانه روز را در یک خوشحالی و رضایتمندی عمیق واقعی و قلبی از وجود نعمتها قرار داشته باشد همین رفتار باعث جذب نعمتها و داشته های بیشتری برایش خواهد شد.

خداوند یکتا بارها در قرآن حکیم یادآور شده چنانچه جزو بندگان شکرگزار و قدرشناس باشید نعمتها بر شما افزون میشوند و ما انسانها مگر نه آن است که دائما به دنبال رزق بیشتر و شرایط بهتر هستیم پس چرا تعداد خیلی خیلی کمی از ما در وفور نعمات قرار دارد؟!

به نظر می آید علت درک ناصحیح از قوانین و یا اصلا عدم اطلاع از وجود قوانین در جهان می باشد...

در غیر اینصورت با توجه به شفافیت قول خداوند همگی امان می باید با تسلیم بودن و اطاعت از قوانین خود را مشول بهترین و عالی ترین سطح از نعمات و رحمتهای پروردگار بکنیم ...

حقیقت ماجرا آن است که آدمهای بسیار بسیار کمی هستند که به وعده پروردگار اعتماد کنند وبا خیالی آسوده و قلبی مطمئن تنها سرگرم به انجام رساندن امور خود و آماده ورود رزق بی حساب خداوند باشند اکثرا تصور  می کنند به جای طی کردن مسیر راحت سریع و لذت بخش بایستی خود را به رنج مضاعف بکشانند تا بلکه لقمه نانی به کف آرند...

 

ارتباط قانون جذب با قانون شکرگزاری
46.3mb
10:03

 

 

ارتباط قانون جذب با قانون شکرگزاری
18.4mb
10:03

توجه: این فایل تا مدت محدودی به صورت رایگان قابل استفاده است. در صورت نیاز آن را دانلود کرده و روی سیستم خود ذخیره نمایید.