IMG-LOGO
نصب وب اپلیکیشن
معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش دوازدهم - ثبات رویه

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش دوازدهم - ثبات رویه

یک سال قبل

ثبات رویه

حقیقت غیر قابل انکاری در جهان افراد موفق وجود دارد که باعث بوجود آمدن پیروزیهای ایشان گشته و آن عامل داشتن ثبات رویه در قدمهای منتهی به آمال و آرزوها و در کل اهداف آنان می‌باشد.

انسانهائی که مدام در حال تجربه ناکامی و شکست هستند باید بپذیرند که عدم استمرار ایشان در کامل کردن قدمها، عاملی موثر بر عدم موفقیت می‌باشد و چنانچه فردی به دنبال آن است که در زمره‌ی افراد کامیاب قرار گیرد بایستی درخود روحیه‌ی ثبات رویه را ایجاد نماید. بدین معنا که وقتی هدف گذاری می‌کند بایستی با همان انگیزه و اشتیاق اولیه مسیر رسیدن به اهداف را ادامه دهد تا آنکه به هدف خویش نائل گردد.

قطعاً در طول راه موانعی هم وجود دارند برای آنکه ایشان را در تقوا و کنترل نفس تقویت نمایند. اما تفاوت افراد موفق، پیگیر و هدفمند با افرادی که با ایمانی سست قدم در مسیر دستیابی خواسته‌ها قرار داده‌اند و تنها تحت شرایطی خاص تصمیم به اقدام گرفته‌اند و ایمان و انگیزه و اشتیاق کافی را جهت به نتیجه رساندن در خود ندارند. همین استمرار و ثابت قدم بودن است که از درخواستهای مشخص و روشن و چرائی رسیدن به اهداف نشات می‌گیرد.

نتیجتاً هر انسانی که می‌خواهد در زندگی خود به رویاهایش جامه‌ی عمل بپوشاند قطعا می‌بایست با ایمان و انگیزه و اشتیاق و ثبات رویه‌ای فزاینده قدم در مسیر رسیدن به آرمان ها قرار دهد.

 

ثبات رویه
90.9mb
7:13

 

 

ثبات رویه
16.5mb
7:13

توجه: این فایل تا مدت محدودی به صورت رایگان قابل استفاده است. در صورت نیاز آن را دانلود کرده و روی سیستم خود ذخیره نمایید.