IMG-LOGO
نصب وب اپلیکیشن
معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش سیزدهم - پرداخت هزینه در قبال رسیدن به آرزوها

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش سیزدهم - پرداخت هزینه در قبال رسیدن به آرزوها

یک سال قبل

پرداخت هزینه در قبال رسیدن به آرزوها

کمتر آدمی در جهان وجود دارد که نداند در قبال رسیدن به یک خواسته می بایست هزینه ای پرداخت کند...

و همه ی انسانها به خوبی می دانند که تا پرداخت نباشد دریافتی وجود نخواهد داشت دقیقا به همین علت است که به دنبال کسب درآمدی هستند تا بتوانند با پولهایشان آنچه را نیاز دارند خریداری نمایند...

اما در اینجا یک سوال مطرح می شود، اینکه پس چرا افرادی که منطق بده بستان را پذیرفته اند نمی خواهند درک کنند که برای دریافت و رسیدن به خوشبختی و سعادت باید هزینه پرداخت نمایند؟ مثل کنترل ذهن و کنترل کلام...

انسانها خیال می کنند برای تغییر شرایط نامناسبشان این دیگرانند که بایستی تغییر کنند. از منظر ایشان بقیه دچار مشکل و نقایص شخصیتی و رفتاری هستند که باید خویشتن را تغییر دهند تا آنکه اوضاع بهتر شود...

اینگونه افراد همواره خود را مبری از هر گونه عیب و ایرادی می دانند و تمام مدت انگشت اتهاماتشان دیگری را نشان می گیرد، غافل از اینکه تا زمانی که ایشان مسئولیت شرایط خویش را نپذیرند و قدم در مسیر اصلاحات شخصیتی خود قرار ندهند، هیچ اتفاق خوب ماندگاری  رخ نخواهد داد و این آدمها باید بپذیرند که در قبال تغییر اوضاع و احوالاتشان بهایی را باید پرداخت نمایند که آن بها چیزی به جز ایجاد تغییر و دگرگونی در دیدگاهها، افکار و باورهایشان نیست...

 

پرداخت هزینه در قبال رسیدن به آرزوها
146mb
15:06

 

 

پرداخت هزینه در قبال رسیدن به آرزوها
13.8mb
15:06

توجه: این فایل تا مدت محدودی به صورت رایگان قابل استفاده است. در صورت نیاز آن را دانلود کرده و روی سیستم خود ذخیره نمایید.