IMG-LOGO
نصب وب اپلیکیشن
معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش چهاردهم - تاثیر کلام

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش چهاردهم - تاثیر کلام

یک سال قبل

تاثیر کلام

نعمات بی شماری را خداوند عالم در اختیار انسانها قرار داده تا آنکه با استفاده ی درست و سلامت از آنها بتوانند شرایط زیستی خویش را بهبود بخشند.

اما اینکه تا چه اندازه افراد می توانند نعمات خود را قدر نهند و از آن به نفع خویش بهره بردارند به درک و شناخت و پذیرش نعمتها از سوی ایشان بر می گردد.

کسانی که متوجه این مطلب هستند که کلام یک ابزار قدرتمند در جهت بهسازی شرایط می تواند باشد قطعاً از این قدرت به شکلی استفاده می کنند که نتیجتاً اوضاع زندگی در وضعیت مناسبی قرار بگیرد، نه آنکه با بی توجهی و استفاده نامناسب از کلام و نازیبا سخن گفتن و گله ها و شکایات خود را در مهلکه انداخته به شکلی که دچار رنج و عذاب های ناتمام شوند...

کسانی که این مهارت را کسب کرده اند و به خوبی می دانند که بایستی در تمامی لحظات با حساسیت و دقت هر چه تمام سلامت  کلام خویش را حفظ نمایند و تمام مدت سعی دارند در مورد نعمتها، زیبائیها و خصلت های نیک سخن گویند، قطعاً و بدون شک دائماً در بهترین موقعیت ها و در کنار عالی ترین انسانها قرار خواهند گرفت.

این پاسخ جهان قانونمند به ارسال انرژی مثبت همراه با کلام زیبا و پسندیده می باشد.

 

تاثیر کلام
100mb
7:46

 

 

تاثیر کلام
7.12mb
7:46

توجه: این فایل تا مدت محدودی به صورت رایگان قابل استفاده است. در صورت نیاز آن را دانلود کرده و روی سیستم خود ذخیره نمایید.