IMG-LOGO
نصب وب اپلیکیشن
معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش شانزدهم - نقش عزت نفس در شاکرانه زیستن

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش شانزدهم - نقش عزت نفس در شاکرانه زیستن

یک سال قبل

نقش عزت نفس در شاکرانه زیستن

عزت نفس همان بذری ست که خداوند عالم در وجود هر کدام از آدمیان قرار داده تا با رشد و پرورشش بتوانند آن بذر بی نهایت ارزشمند را به درختی پربار تبدیل نمایند.

چنانچه افراد متوجه حضور چنین دانه ی گرانقدری در درون خویش شوند و آن را مورد اهمیت قرار دهند، آن وقت موفق خواهند شد از این درخت میوه خودباوری بچینند که در اینصورت در جهان جایگاهی و آرزوئی نخواهد بود که ایشان موفق به تصرفش نشوند...

بله حقیقتاً اگر عزت نفس در انسان به خوبی تقویت شود، می تواند وی را به بالاترین درجات پیروزی برساند.

تنها کافیست که اشخاص قدر خود را واقعاً بدانند، خود را حقیقتاً و بدون هیچ قید و شرطی بپذیرند و با خود به سان یک موجود فوق العاده محترم و باارزش برخورد کنند و هرگز نباید خویشتن را به خاطر هر اشتباه و خطائی مورد شماتت و سرزنش قرار دهند و هیچگاه نباید خود را با دیگری مقایسه کنند. چنانچه آدمها بدانند که با تغییر رفتار با خود و مورد مهر و علاقه قرار دادن خویش چه تاثیر بسزائی بر روند خوشبختی و سعادتمند ی خود می گذارند هیچ زمان راضی نمی شدند که غیر از این با خود رفتار کنند...

افرادی که موفق و شاد و سلامت هستند بدون شک توانسته اند حرمت نفس خوبی را در خود ایجاد کنند .

کسانی که قدر خود را می دانند به واقع شاکرانه زیستن را عملی کرده اند.

 

نقش عزت نفس در شاکرانه زیستن
131mb
9:47

 

 

نقش عزت نفس در شاکرانه زیستن
8.96mb
9:47

توجه: این فایل تا مدت محدودی به صورت رایگان قابل استفاده است. در صورت نیاز آن را دانلود کرده و روی سیستم خود ذخیره نمایید.