IMG-LOGO
نصب وب اپلیکیشن
معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و چهارم - ثبات رویه و استمرار نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و چهارم - ثبات رویه و استمرار نشان عزت نفس

11 ماه قبل

ثبات رویه و استمرار نشان عزت نفس

چه کاری می توانم انجام دهم که دیگر کار نیمه تمام در لیست خود نداشته باشم؟!

چطور می توانم هدف گذاری کنم و در آن به موفقیت دست پیدا کنم؟!

برای آنکه بتوان جزو انسانهائی بود که کاری را شروع می کنند و با پیروزی به نتیجه می رسانند بایستی همت و اراده ای عالی را در خود پرورش داد ...

خوب چگونه می شود انسانی با عزم و اراده شد؟!

برای این منظور می باید نسبت به خود و توانمندیها به احساس خودباوری دست پیدا ‌کرد زیرا افراد زمانی کارها را به اتمام می رسانند که شجاعت و جسارت اقدام کردن را در خود پرورانیده باشند...

برای ساختن یک شخصیت خود باور ‌که دائما نسبت به خود و توانائیهایش ایمان قاطعانه دارد و می داند که هر هدفی را می تواند با پیروزی به نتیجه برساند و علاوه بر این در درونش احساس لیاقت و ارزشمندی را هم دارد.

  به این شکل می توان عمل کرد تا به هر خواسته، آرزو و یا هدفی که در سر داریم دست پیدا کنیم:

دائما نسبت به خود و توانائیهای وجودمان خویش را مورد تحسین و تائید قرار دهیم.

هرگز خود را با دیگران مقایسه نکنیم .

به خاطر هیچ اشتباه کوچک و بزرگی چه در گذشته و اکنون خود را سرزنش نکنیم.

همواره بابت کارهای خوب و نیکمان، بابت زیبائیهای ظاهری و رفتاری خود را مورد تشویق قرار دهیم.

برای خود ارزش و احترام فوق العاده و همیشگی قائل باشیم.

با خود به صورت محترمانه رفتار کنیم.

و در نهایت بر اساس علاقمندیهای شخصی و قلبی خود هدف گذاری کنیم و با شجاعت و ایمان و اشتیاق و ثبات رویه آن را تا به نتیجه پیش بریم اینگونه است که موفقیت و پیروزی حاصل می شود و به تمام آرزوها و رویاهایمان دست پیدا خواهیم کرد.

 

ثبات رویه و استمرار نشان عزت نفس
181mb
9:15

 

 

ثبات رویه و استمرار نشان عزت نفس
8.48mb
9:15

توجه: این فایل تا مدت محدودی به صورت رایگان قابل استفاده است. در صورت نیاز آن را دانلود کرده و روی سیستم خود ذخیره نمایید.