IMG-LOGO
نصب وب اپلیکیشن
معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و پنجم - عدم تحقیر دیگران نشان عزت نفس

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و پنجم - عدم تحقیر دیگران نشان عزت نفس

یک سال قبل

معرفی کتاب شکرگزاری را باور کن - بخش بیست و پنجم - عدم تحقیر دیگران نشان عزت نفس

چه کنم تا دیگر از تحقیر و سرزنش کردن دیگران لذت نبرم؟!

به نظر می رسد افرادی که در درونشان دچار احساسات خود کم بینی حقارت بی ارزشی ناکارآمدی ضعف و نقص هستند به این خاطر که از وجود چنین احساساتی در درون خود که همواره و به صورت همیشگی با آنهاست رنج می برند به نوعی نه تنها نسبت به خویشتن بلکه نسبت به دیگران هم دچار خشم و ناراحتی و حسادت می شوند به شکلی که مدام سعی می کنند موفقیت دیگران را بی مقدار و ناچیز جلوه دهند و کافی ست متوجه شوند دوست یا آشنایی به جایگاه خوبی دست پیدا کرده آنگاه است که از درون آنچنان دچار احساس حسادت و بخل می شوند و شروع میکنند به نشان دادن واکنش های نامناسب رفتاری که دیگران را متوجه خود نمایند.برای مثال ناگهان دچار یک ناراحتی جسمانی می شوند...گله گذاری میکنند آن هم بابت موضوعی که در گذشته دور رخ داده و خلاصه رفتارهایی را از خود بروز می دهند که همگی نشان از خشم و حسد  دارد و سعی دارند با جلب توجه در دیگران فرد موفق را در حاشیه قرار دهند تا به این ترتیب کمی آرامش بیایند اما چنین نخواهد شد...برای آنکه بتوانیم جزو افرادی باشیم که به دلیل ایمان  و خودباوری که نسبت به خود و توانمندیهای خویش دارند همواره موفقیت کسب میکنند و نه تنها از موفقیت دیگران دچار خشم و حسادت نمی شوند بلکه به موفقیت و پیشرفت بقیه تا آنجایی که خود مایل باشند کمک میکنند.باید بتوانیم دست از تحقیر و سرزنش و مقایسه خود برداریم.باید بتوانیم رفتاری متفاوت از گذشته با خود داشته باشیم اگر تا پیش از این برای خود ارزش و لیاقت و احترامی را قائل نبودیم از حالا دیگر نسبت به خود مهربان تر باشیم و بابت هر کار نیک و ویژگی خوب و زیبائی رفتاری و ظاهری که در خود می بینیم شروع به تحسین و تائید خویش کنیم و این رویه را تا آنجائی ادامه دهیم که جزو عاداتمان شود به نحوی که بعد از آن میل داشته باشیم دیگران را نیز مورد تشویق و تائید خود قرار دهیم اینگونه است که دیگر از تحقیر و سرزنش دیگران لذتی نخواهیم برد...

 

عدم تحقیر دیگران نشان عزت نفس
186mb
13:22

 

 

عدم تحقیر دیگران نشان عزت نفس
12.2mb
13:22

توجه: این فایل تا مدت محدودی به صورت رایگان قابل استفاده است. در صورت نیاز آن را دانلود کرده و روی سیستم خود ذخیره نمایید.