IMG-LOGO
نصب وب اپلیکیشن

جستجو بر اساس : احساس لیاقت

 آدمی چنانچه می‌دانست در منظر پروردگار چه جایگاه رفیعی دارد و همچنین اگر می‌توانست به این باور دست پیدا کند که تمام عالم را خداوند عالمیان تنها و تنها برای خاطر او آفریده...

احساس لیاقت و ارزشمندی

آدمی چنانچه می‌دانست در منظر پروردگار چه جایگاه رفیعی دارد و همچنین اگر می‌توانست به این باور دست پیدا کند که تمام عالم را خداوند عالمیان تنها و تنها برای خاطر او آفریده...

روابط موفقيت در روابط روابط موفق احساس لیاقت عزت نفس افزایش عزت نفس ارتقای عزت نفس من برتر فرشته پوستی