IMG-LOGO
نصب وب اپلیکیشن

جستجو بر اساس : اعتماد به نفس

بعضی وقتها با دیدن بعضی از آدمها، این سوال در ذهنم شکل می‌گیرد که چرا عده‌ای انقدر دوست دارند که وانمود کنند افراد ستمدیده و رنج کشیده و مظلومی هستند؟

قدرت ذهن – قسمت بیست و سه – پرستاری از زخم ها برای جلب حمایت انسان‌های دیگر

بعضی وقتها با دیدن بعضی از آدمها، این سوال در ذهنم شکل می‌گیرد که چرا عده‌ای انقدر دوست دارند که وانمود کنند افراد ستمدیده و رنج کشیده و مظلومی هستند؟

انگیزش شکرگزاری ذهن قدرت ذهن قدرت نا محدود ذهن کلیپ انگیزشی ویدیوی انگیزشی ویدئوی انگیزشی عزت نفس اعتماد به نفس خودباوری

افراد زیادی در دنیا هستند که دقیقاً مطابق شرایطی که برایشان اتفاق می‌افتد رفتار می‌کنند. آنها به دنبال یک اتفاق خوب خوشحال می‌شوند و...

قدرت ذهن - قسمت بیست و دو - لذت های آنی، دردسرهای ماندگار

افراد زیادی در دنیا هستند که دقیقاً مطابق شرایطی که برایشان اتفاق می‌افتد رفتار می‌کنند. آنها به دنبال یک اتفاق خوب خوشحال می‌شوند و...

انگیزش شکرگزاری ذهن قدرت ذهن قدرت نا محدود ذهن کلیپ انگیزشی ویدیوی انگیزشی ویدئوی انگیزشی عزت نفس اعتماد به نفس خودباوری

صبوری کردن در برابر ناملایمات و نابسامانی‌ها، می‌تواند انسان را از هر شرایط نامناسب و رنج‌آوری نجات دهد.

قدرت ذهن - قسمت بیست و یک - صبر از موضع قدرت، نه ضعف

صبوری کردن در برابر ناملایمات و نابسامانی‌ها، می‌تواند انسان را از هر شرایط نامناسب و رنج‌آوری نجات دهد.

انگیزش شکرگزاری ذهن قدرت ذهن قدرت نا محدود ذهن کلیپ انگیزشی ویدیوی انگیزشی ویدئوی انگیزشی عزت نفس اعتماد به نفس خودباوری

جهان پر است از افرادی که هیچ برنامه روشنی برای ساعات و روزها و زندگیشان ندارند. جهان پر شده از انسانهای بی هدفی که هیچ انگیزه و امیدی برای آینده زندگیشان ندارند...

قدرت ذهن - قسمت بیستم - هدف داشتن نشانه عزت نفس

جهان پر است از افرادی که هیچ برنامه روشنی برای ساعات و روزها و زندگیشان ندارند. جهان پر شده از انسانهای بی هدفی که هیچ انگیزه و امیدی برای آینده زندگیشان ندارند...

انگیزش شکرگزاری ذهن قدرت ذهن قدرت نا محدود ذهن کلیپ انگیزشی ویدیوی انگیزشی ویدئوی انگیزشی عزت نفس اعتماد به نفس خودباوری

ما چه اتفاقی افتاده که تن به شرایط سخت و طاقت‌فرسا داده‌ایم؟ برایمان چه رخ داده که نمی خواهیم پا از دایره محدود و تاریکمان بیرون بگذاریم؟

قدرت ذهن - قسمت نوزدهم - فراتر از جهان تاریک و محدود

ما چه اتفاقی افتاده که تن به شرایط سخت و طاقت‌فرسا داده‌ایم؟ برایمان چه رخ داده که نمی خواهیم پا از دایره محدود و تاریکمان بیرون بگذاریم؟

انگیزش شکرگزاری ذهن قدرت ذهن قدرت نا محدود ذهن کلیپ انگیزشی ویدیوی انگیزشی ویدئوی انگیزشی عزت نفس اعتماد به نفس خودباوری

ترحم و دلسوزی‌هایی که ما در حق دیگران از خودمان نشان می‌دهیم نه باعث نجات آنها از شرایط بدشان می‌شود نه باعث به وجود آمدن اتفاق خوبی برای ما خواهد شد...

قدرت ذهن - قسمت هجدهم - برای دیگران نقش خداوند را بازی نکنید

ترحم و دلسوزی‌هایی که ما در حق دیگران از خودمان نشان می‌دهیم نه باعث نجات آنها از شرایط بدشان می‌شود نه باعث به وجود آمدن اتفاق خوبی برای ما خواهد شد...

انگیزش شکرگزاری ذهن قدرت ذهن قدرت نا محدود ذهن کلیپ انگیزشی ویدیوی انگیزشی ویدئوی انگیزشی عزت نفس اعتماد به نفس خودباوری

به دنبال تغییر شرایط هستیم اما به خیال خود برای اینکه دچار احساس گناه و عذاب وجدان از این موضوع که من در برابر دیگران مسئول هستم نشویم...

قدرت ذهن - قسمت شانزدهم - تمرکز بر خودسازی همه چیز است

به دنبال تغییر شرایط هستیم اما به خیال خود برای اینکه دچار احساس گناه و عذاب وجدان از این موضوع که من در برابر دیگران مسئول هستم نشویم...

انگیزش شکرگزاری ذهن قدرت ذهن قدرت نا محدود ذهن کلیپ انگیزشی ویدیوی انگیزشی ویدئوی انگیزشی عزت نفس اعتماد به نفس خودباوری

اینکه ما بخواهیم شرایط نامطلوب زندگیمان تغییر کند و اینکه ما بخواهیم موقعیت‌های خوب زندگی را درک کنیم، اینکه ما بخواهیم اتفاقات زیبا را تجربه کنیم، همگی مستلزم پرداخت هزینه است...

قدرت ذهن – قسمت پانزدهم - اطرافمان را از افراد نامناسب پاکسازی کنیم

اینکه ما بخواهیم شرایط نامطلوب زندگیمان تغییر کند و اینکه ما بخواهیم موقعیت‌های خوب زندگی را درک کنیم، اینکه ما بخواهیم اتفاقات زیبا را تجربه کنیم، همگی مستلزم پرداخت هزینه است...

انگیزش شکرگزاری ذهن قدرت ذهن قدرت نا محدود ذهن کلیپ انگیزشی ویدیوی انگیزشی ویدئوی انگیزشی عزت نفس اعتماد به نفس خودباوری

باورهای ما چطور باعث شدند که ما دچار عدم عزت نفس باشیم؟ ما در خانواده‌هایی متولد شدیم که این آگاهی را نداشتند که باید عزت نفس کودک را افزایش بدهند...

قدرت ذهن – قسمت یازدهم - عزت نفس پایه اصلی رسیدن به هر موفقیتی است

باورهای ما چطور باعث شدند که ما دچار عدم عزت نفس باشیم؟ ما در خانواده‌هایی متولد شدیم که این آگاهی را نداشتند که باید عزت نفس کودک را افزایش بدهند...

انگیزش شکرگزاری ذهن قدرت ذهن قدرت نا محدود ذهن کلیپ انگیزشی ویدیوی انگیزشی ویدئوی انگیزشی عزت نفس اعتماد به نفس

باورهای مخربی که ما نسبت به خودمان داریم باعث می‌شوند که ما از عزت نفس خوبی برخوردار نباشیم، باعث می‌شوند که ما جزو افراد با اعتماد به نفس نباشیم...

قدرت ذهن – قسمت دهم - عزت نفس همه چیز است

باورهای مخربی که ما نسبت به خودمان داریم باعث می‌شوند که ما از عزت نفس خوبی برخوردار نباشیم، باعث می‌شوند که ما جزو افراد با اعتماد به نفس نباشیم...

انگیزش شکرگزاری ذهن قدرت ذهن قدرت نا محدود ذهن کلیپ انگیزشی ویدیوی انگیزشی ویدئوی انگیزشی عزت نفس اعتماد به نفس

بحث نکنید بحث کردن به هر شکل و فرمی که باشد ارزش و اعتبار شخصیتی شما رو می کاهد. بحث و جدل هیچ وقت نتیجه نمی دهد رو به جلو نمی رود .هنگام بحث شما منتظرید صحبت مخاطبتان تمام شود تا شما شروع کنید او هم همین همینطور منتظر است  در بحث هیچ کس شنونده خوبی نیست.

کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز - بخش سی و یک و سی و دو

بحث نکنید بحث کردن به هر شکل و فرمی که باشد ارزش و اعتبار شخصیتی شما رو می کاهد. بحث و جدل هیچ وقت نتیجه نمی دهد رو به جلو نمی رود .هنگام بحث شما منتظرید صحبت مخاطبتان تمام شود تا شما شروع کنید او هم همین همینطور منتظر است در بحث هیچ کس شنونده خوبی نیست.

کتاب صوتی کتاب کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز کتاب اعتماد به نفس در ده روز مجتبی حورائی


اعتماد به نفس خیلی از شما به خاطر نظر و عقیده ای که دیگران نسبت به شما دارند به راحتی تغییر می کنند . یعنی اگر دیگران به شما احترام نگذارنند و برای شما ارزش قائل نشوند و به هر شکلی نسبت به شما بی احترامی کنند احساس بدی به شما دست می دهد .

کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز - بخش بیست و نه و سی

اعتماد به نفس خیلی از شما به خاطر نظر و عقیده ای که دیگران نسبت به شما دارند به راحتی تغییر می کنند . یعنی اگر دیگران به شما احترام نگذارنند و برای شما ارزش قائل نشوند و به هر شکلی نسبت به شما بی احترامی کنند احساس بدی به شما دست می دهد .

کتاب صوتی کتاب کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز کتاب اعتماد به نفس در ده روز مجتبی حورائی

همیشه نیمی از مردم با نیمی از افکار شما مخالف اند 
به هیچ وجه ازمخالفت ها و مقاومت های که دیگران با شما و در برابر شما می کنند سر خورده نشوید. به شما گفتم که منظور واقعی این افراد از مخالفت کردن با شما چیست پس بیاید با این رفتار آنها مقابله نکنیم . بلکه آن را عادی طلقی کنید .

کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز - بخش بیست و هفت و بیست و هشت

همیشه نیمی از مردم با نیمی از افکار شما مخالف اند به هیچ وجه ازمخالفت ها و مقاومت های که دیگران با شما و در برابر شما می کنند سر خورده نشوید. به شما گفتم که منظور واقعی این افراد از مخالفت کردن با شما چیست پس بیاید با این رفتار آنها مقابله نکنیم . بلکه آن را عادی طلقی کنید .

کتاب صوتی کتاب کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز کتاب اعتماد به نفس در ده روز مجتبی حورائی

خوشحالی یعنی در مورد خود احساس خوب داشتن 
دوباره یاد آوری می کنیم که بخش عمده ای از اعتماد به نفس به احساس شما در مورد خود و تصویر ذهنی شما از خود بستگی دارد

کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز - بخش بیست و پنج و بیست و شش

خوشحالی یعنی در مورد خود احساس خوب داشتن دوباره یاد آوری می کنیم که بخش عمده ای از اعتماد به نفس به احساس شما در مورد خود و تصویر ذهنی شما از خود بستگی دارد

کتاب صوتی کتاب کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز کتاب اعتماد به نفس در ده روز مجتبی حورائی

کمک به دیگران 
یک اقدام عالی برای افزایش اعتماد به نفس پس از توجه به خود کمک به دیگران است . در کمک به دیگران شما از روحیه ای سرشاری بهرمند می شوید

کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز - بخش بیست و سه و بیست و چهار

کمک به دیگران یک اقدام عالی برای افزایش اعتماد به نفس پس از توجه به خود کمک به دیگران است . در کمک به دیگران شما از روحیه ای سرشاری بهرمند می شوید

کتاب صوتی کتاب کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز کتاب اعتماد به نفس در ده روز مجتبی حورائی

بر خود مصلت باشید 
اینکه شما احساس کنید بر خود مصلت هستید. یک امر کاملا ضروری است تسلط بر خود جنبه های مختلفی دارد مثلا تسلط بر جسم و بدن شما با ورزش کردن می توانید عظلات خود ر ا از خمودگی در آورده  و با به حرکت در آوردن آگاهانه عظلات نیرومندی جسمی خود را فزونی بخشید

کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز - بخش بیست و یک و بیست و دو

بر خود مصلت باشید اینکه شما احساس کنید بر خود مصلت هستید. یک امر کاملا ضروری است تسلط بر خود جنبه های مختلفی دارد مثلا تسلط بر جسم و بدن شما با ورزش کردن می توانید عظلات خود ر ا از خمودگی در آورده و با به حرکت در آوردن آگاهانه عظلات نیرومندی جسمی خود را فزونی بخشید

کتاب صوتی کتاب کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز کتاب اعتماد به نفس در ده روز مجتبی حورائی

حالت به دروغ 
در روانشناسی بحث جالب ب نام حالت ها و رفتار ها وجود دارد . رفتار ها الزاما حالتی خاص را میطلبد شما برای جنگیدن باید حالت جنگیدن و مبارزه را به خود بگیرید تا جنگ آوری خوب باشید

کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز - بخش نوزدهم و بیستم

حالت به دروغ در روانشناسی بحث جالب ب نام حالت ها و رفتار ها وجود دارد . رفتار ها الزاما حالتی خاص را میطلبد شما برای جنگیدن باید حالت جنگیدن و مبارزه را به خود بگیرید تا جنگ آوری خوب باشید

کتاب صوتی کتاب کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز کتاب اعتماد به نفس در ده روز مجتبی حورائی

در پی کسب موفقیت باشید هر چند کوچک 
گفتم که برای پرورش اعتماد به نفس احساس توانا بودن لازم است . اما به هیچ عنوان کافی نیست ذهن شما به تجربه ای عینی نیاز دارد

کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز - بخش هفدهم و هجدهم

در پی کسب موفقیت باشید هر چند کوچک گفتم که برای پرورش اعتماد به نفس احساس توانا بودن لازم است . اما به هیچ عنوان کافی نیست ذهن شما به تجربه ای عینی نیاز دارد

کتاب صوتی کتاب کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز کتاب اعتماد به نفس در ده روز مجتبی حورائی

اصل نگهداری زمینه ساز و شروع ایجاد هر ویژگی مثبت در خود است اصل نگهداری یعنی اجتناب از اندیشه منفی ,بیان منفی و توجه به انتقادهای نابجای  دیگران و کارهای خود شکنانه .

کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز - بخش پانزدهم و شانزدهم

اصل نگهداری زمینه ساز و شروع ایجاد هر ویژگی مثبت در خود است اصل نگهداری یعنی اجتناب از اندیشه منفی ,بیان منفی و توجه به انتقادهای نابجای دیگران و کارهای خود شکنانه .

کتاب صوتی کتاب کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز کتاب اعتماد به نفس در ده روز مجتبی حورائی

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش سیزدهم و چهاردهم  
به نام خدا، سلام دوستان، وقت بخیر، فرشته پوستی هستم، دوست و همراه , و مشاوره شما. عزیزان .امیدوارم که حال قلبهاتون فوق‌العاده عالی باشه. امروز هم با یکی دیگه از فایلهای اعتماد به نفس در ده روز  در کنار شما همراهان هستم

کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز - بخش سیزدهم و چهاردهم

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش سیزدهم و چهاردهم به نام خدا، سلام دوستان، وقت بخیر، فرشته پوستی هستم، دوست و همراه , و مشاوره شما. عزیزان .امیدوارم که حال قلبهاتون فوق‌العاده عالی باشه. امروز هم با یکی دیگه از فایلهای اعتماد به نفس در ده روز در کنار شما همراهان هستم

کتاب صوتی کتاب کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز کتاب اعتماد به نفس در ده روز مجتبی حورائی

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش یازدهم و دوازدهم، به نام خدا، سلام دوستان، وقت بخیر، فرشته پوستی هستم، دوست و همراه , و مشاوره شما. عزیزان .امیدوارم که حال قلبهاتون فوق‌العاده عالی باشه

کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز - بخش یازدهم و دوازدهم

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش یازدهم و دوازدهم، به نام خدا، سلام دوستان، وقت بخیر، فرشته پوستی هستم، دوست و همراه , و مشاوره شما. عزیزان .امیدوارم که حال قلبهاتون فوق‌العاده عالی باشه

کتاب صوتی کتاب کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز کتاب اعتماد به نفس در ده روز مجتبی حورائی

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش 9و 10	
به نام خدا، سلام دوستان، وقت بخیر، فرشته پوستی هستم، دوست و همراه شما. عزیزان امیدوارم که حال قلبهاتون فوق‌العاده عالی باشه...

کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز - بخش نهم و دهم

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش 9و 10 به نام خدا، سلام دوستان، وقت بخیر، فرشته پوستی هستم، دوست و همراه شما. عزیزان امیدوارم که حال قلبهاتون فوق‌العاده عالی باشه...

کتاب صوتی کتاب کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز کتاب اعتماد به نفس در ده روز مجتبی حورائی

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش هشتم، به نام خدا، سلام دوستان، وقت بخیر، فرشته پوستی هستم، دوست و همراه شما. عزیزان امیدوارم که حال قلبهاتون فوق‌العاده عالی باشه...

کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز - بخش هشتم

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش هشتم، به نام خدا، سلام دوستان، وقت بخیر، فرشته پوستی هستم، دوست و همراه شما. عزیزان امیدوارم که حال قلبهاتون فوق‌العاده عالی باشه...

کتاب صوتی کتاب کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز کتاب اعتماد به نفس در ده روز مجتبی حورائی

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش هفتم، به نام خدا، سلام دوستان، وقت بخیر، فرشته پوستی هستم، دوست و همراه شما. عزیزان امیدوارم که حال قلب‌هاتون فوق‌العاده عالی باشه...

کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز - بخش هفتم

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش هفتم، به نام خدا، سلام دوستان، وقت بخیر، فرشته پوستی هستم، دوست و همراه شما. عزیزان امیدوارم که حال قلب‌هاتون فوق‌العاده عالی باشه...

کتاب صوتی کتاب کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز کتاب اعتماد به نفس در ده روز مجتبی حورائی

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش ششم، به نام خدا، سلام دوستان، وقت بخیر، فرشته پوستی هستم، دوست و همراه شما. عزیزان امیدوارم که حال قلبهاتون فوق‌العاده عالی باشه...

کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز - بخش ششم

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش ششم، به نام خدا، سلام دوستان، وقت بخیر، فرشته پوستی هستم، دوست و همراه شما. عزیزان امیدوارم که حال قلبهاتون فوق‌العاده عالی باشه...

کتاب صوتی کتاب کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز کتاب اعتماد به نفس در ده روز مجتبی حورائی

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش پنجم، به نام خدا، سلام دوستان، وقت بخیر، فرشته پوستی هستم، عزیزان امیدوار هستم که حال قلب‌هاتون فوق‌العاده عالی باشه. دوستان امروز هم با ادامه فایلهای کتاب اعتماد به نفس در ده روز در خدمت شما عزیزان هستم...

کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز - بخش پنجم

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش پنجم، به نام خدا، سلام دوستان، وقت بخیر، فرشته پوستی هستم، عزیزان امیدوار هستم که حال قلب‌هاتون فوق‌العاده عالی باشه. دوستان امروز هم با ادامه فایلهای کتاب اعتماد به نفس در ده روز در خدمت شما عزیزان هستم...

کتاب صوتی کتاب کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز کتاب اعتماد به نفس در ده روز مجتبی حورائی

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش چهارم، به نام خدا، سلام دوستان، وقت بخیر، فرشته پوستی هستم، دوست و همراه شما. انشاءالله که حال قلب‌هاتون فوق‌العاده عالی باشه و قسمت‌های قبلی فایل‌های صوتی کتاب اعتماد به نفس در ده روز رو به دفعات گوش کرده باشید...

کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز - بخش چهارم

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش چهارم، به نام خدا، سلام دوستان، وقت بخیر، فرشته پوستی هستم، دوست و همراه شما. انشاءالله که حال قلب‌هاتون فوق‌العاده عالی باشه و قسمت‌های قبلی فایل‌های صوتی کتاب اعتماد به نفس در ده روز رو به دفعات گوش کرده باشید...

کتاب صوتی کتاب کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز کتاب اعتماد به نفس در ده روز مجتبی حورائی

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش سوم، به نام خدا، سلام دوستان، فرشته پوستی هستم، دوست و همراه شما. عزیزان امروز هم با فایل سوم از سری فایل‌های صوتی شده کتاب اعتماد به نفس در ده روز در کنار شما همراهان هستم...

کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز - بخش سوم

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش سوم، به نام خدا، سلام دوستان، فرشته پوستی هستم، دوست و همراه شما. عزیزان امروز هم با فایل سوم از سری فایل‌های صوتی شده کتاب اعتماد به نفس در ده روز در کنار شما همراهان هستم...

کتاب صوتی کتاب کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز کتاب اعتماد به نفس در ده روز مجتبی حورائی

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش دوم، به نام خدا، سلام دوستان، وقت بخیر، فرشته پوستی هستم، دوست و همراه شما. عزیزان امیدوارم که حال قلب‌هاتون فوق‌العاده عالی باشه...

کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز - بخش دوم

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش دوم، به نام خدا، سلام دوستان، وقت بخیر، فرشته پوستی هستم، دوست و همراه شما. عزیزان امیدوارم که حال قلب‌هاتون فوق‌العاده عالی باشه...

کتاب صوتی کتاب کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز کتاب اعتماد به نفس در ده روز مجتبی حورائی

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش اول،
به نام خدا، سلام دوستان، وقت بخیر، فرشته پوستی هستم دوست و همراه شما. عزیزان از امروز قرار هست کتاب فوق العاده ارزشمند و تاثیرگذار اعتماد به نفس در ده روز آقای سید مجتبی حورائی...

کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز - بخش اول

کتاب صوتی اعتماد به نفس در 10 روز- بخش اول، به نام خدا، سلام دوستان، وقت بخیر، فرشته پوستی هستم دوست و همراه شما. عزیزان از امروز قرار هست کتاب فوق العاده ارزشمند و تاثیرگذار اعتماد به نفس در ده روز آقای سید مجتبی حورائی...

کتاب صوتی کتاب کتاب صوتی اعتماد به نفس در ده روز کتاب اعتماد به نفس در ده روز مجتبی حورائی

گام‌هاي مؤثر در ايجاد و افزايش اعتماد به نفس،امروز با قدم ششم از سری اقداماتی که در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس قرار هست در کنار هم برداریم با شما دوستانم هستم. عزیزان قدم ششم این باشه که یاد بگیریم که مسئولیت زندگیمون رو صددرصد به عهده بگیریم...

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم ششم

گام‌هاي مؤثر در ايجاد و افزايش اعتماد به نفس،امروز با قدم ششم از سری اقداماتی که در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس قرار هست در کنار هم برداریم با شما دوستانم هستم. عزیزان قدم ششم این باشه که یاد بگیریم که مسئولیت زندگیمون رو صددرصد به عهده بگیریم...

موفقیت خودباوری اعتماد به نفس ایجاد اعتماد به نفس

گام‌هاي مؤثر در ايجاد و افزايش اعتماد به نفس،عزیزان امروز با قدم پنجم برای ایجاد اعتماد به نفس و افزایش اعتماد به نفس در کنار شما دوستان نازنینم هستم. قدم پنجممون ارتباط با افراد با اعتماد  به نفس باشه، چرا؟...

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم پنجم

گام‌هاي مؤثر در ايجاد و افزايش اعتماد به نفس،عزیزان امروز با قدم پنجم برای ایجاد اعتماد به نفس و افزایش اعتماد به نفس در کنار شما دوستان نازنینم هستم. قدم پنجممون ارتباط با افراد با اعتماد به نفس باشه، چرا؟...

موفقیت خودباوری اعتماد به نفس ایجاد اعتماد به نفس

گام‌هاي مؤثر در ايجاد و افزايش اعتماد به نفس،عزیزان امروز با قدم چهارم از اقداماتی که قرار هست برای ایجاد اعتماد به نفس و افزایش اعتماد به نفسمون در کنار همدیگر برداریم در خدمت شما دوستان نازنینم هستم.

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم چهارم

گام‌هاي مؤثر در ايجاد و افزايش اعتماد به نفس،عزیزان امروز با قدم چهارم از اقداماتی که قرار هست برای ایجاد اعتماد به نفس و افزایش اعتماد به نفسمون در کنار همدیگر برداریم در خدمت شما دوستان نازنینم هستم.

موفقیت خودباوری اعتماد به نفس ایجاد اعتماد به نفس

گام‌هاي مؤثر در ايجاد و افزايش اعتماد به نفس،امروز باد قدم سوم از قدم‌هایی که برای ایجاد اعتماد به نفس و افزایش اعتماد به نفس لازم هست برداریم، در خدمت شما دوستان بهترینم هستم. قدم سوم این هست که یاد بگیریم خودمون رو بی‌قید و شرط دوست داشته باشیم...

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم سوم

گام‌هاي مؤثر در ايجاد و افزايش اعتماد به نفس،امروز باد قدم سوم از قدم‌هایی که برای ایجاد اعتماد به نفس و افزایش اعتماد به نفس لازم هست برداریم، در خدمت شما دوستان بهترینم هستم. قدم سوم این هست که یاد بگیریم خودمون رو بی‌قید و شرط دوست داشته باشیم...

موفقیت خودباوری اعتماد به نفس ایجاد اعتماد به نفس

گام‌هاي مؤثر در ايجاد و افزايش اعتماد به نفس،در خدمتتون هستم امروز با قدم دوم درجهت ایجاد اعتماد به نفس و افزایش اعتماد به نفس، ارزیابی منصفانه‌ای از خودمون داشته باشیم، جان یونایتس فوتبالیست معروف آمریکایی میگه: بین غرور و اعتماد به نفس تفاوت وجود داره...

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم دوم

گام‌هاي مؤثر در ايجاد و افزايش اعتماد به نفس،در خدمتتون هستم امروز با قدم دوم درجهت ایجاد اعتماد به نفس و افزایش اعتماد به نفس، ارزیابی منصفانه‌ای از خودمون داشته باشیم، جان یونایتس فوتبالیست معروف آمریکایی میگه: بین غرور و اعتماد به نفس تفاوت وجود داره...

موفقیت خودباوری اعتماد به نفس ایجاد اعتماد به نفس

گام‌هاي مؤثر در ايجاد و افزايش اعتماد به نفس،اول من تعریفی از اعتماد به نفس خدمتتون عرض کنم اگر ما بخواییم بگیم که یک شخصی که اعتماد به نفس داره چطور شخصیتی داره، میتونیم بگیم که این شخص فردی هست که نسبت به توانمندی‌های خودش، استعدادهای خودش، خودباوری پیدا کرده...

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم اول

گام‌هاي مؤثر در ايجاد و افزايش اعتماد به نفس،اول من تعریفی از اعتماد به نفس خدمتتون عرض کنم اگر ما بخواییم بگیم که یک شخصی که اعتماد به نفس داره چطور شخصیتی داره، میتونیم بگیم که این شخص فردی هست که نسبت به توانمندی‌های خودش، استعدادهای خودش، خودباوری پیدا کرده...

موفقیت خودباوری اعتماد به نفس ایجاد اعتماد به نفس افزایش اعتماد به نفس