IMG-LOGO
نصب وب اپلیکیشن

جستجو بر اساس : موفقیت

 آدمی چنانچه می‌دانست در منظر پروردگار چه جایگاه رفیعی دارد و همچنین اگر می‌توانست به این باور دست پیدا کند که تمام عالم را خداوند عالمیان تنها و تنها برای خاطر او آفریده...

احساس لیاقت و ارزشمندی

آدمی چنانچه می‌دانست در منظر پروردگار چه جایگاه رفیعی دارد و همچنین اگر می‌توانست به این باور دست پیدا کند که تمام عالم را خداوند عالمیان تنها و تنها برای خاطر او آفریده...

روابط موفقيت در روابط روابط موفق احساس لیاقت عزت نفس افزایش عزت نفس ارتقای عزت نفس من برتر فرشته پوستی

افراد بسیار زیادی هستند که همچنان بر این باورند زندگی و شرایط برایشان تحمیل شده است و معتقدند که سرنوشت نازیبایشان محصول یک تقدیر از پیش نوشته شده است...

مسئولیت پذیر باشیم

افراد بسیار زیادی هستند که همچنان بر این باورند زندگی و شرایط برایشان تحمیل شده است و معتقدند که سرنوشت نازیبایشان محصول یک تقدیر از پیش نوشته شده است...

روابط موفقيت در روابط روابط موفق عزت نفس ارتقاء عزت نفس افزایش عزت نفس من برتر فرشته پوستي مسئولیت پذیری مسئولیت پذیر باشیم

به نظر می‌رسد در جهان انسان‌های زیادی هستند که تمام مدت در حال نقش بازی کردن برای دیگران به جهت جلب حمایت می‌باشند...

راهکار سوم برای ارتقاء عزت نفس

به نظر می‌رسد در جهان انسان‌های زیادی هستند که تمام مدت در حال نقش بازی کردن برای دیگران به جهت جلب حمایت می‌باشند...

روابط موفقيت در روابط روابط موفق عزت نفس ارتقاء عزت نفس افزایش عزت نفس من برتر فرشته پوستي

تفاوتهای رفتاری بسیار زیادی بین افراد موفق و ناموفق وجود دارد و علت این امر آن است که افراد موفق خصلت‌هایی را در وجودشان شکل داده‌اندکه افراد ناموفق، موفق به انجام چنین کاری نشده‌اند...

راهکار دوم برای ارتقاء عزت نفس

تفاوتهای رفتاری بسیار زیادی بین افراد موفق و ناموفق وجود دارد و علت این امر آن است که افراد موفق خصلت‌هایی را در وجودشان شکل داده‌اندکه افراد ناموفق، موفق به انجام چنین کاری نشده‌اند...

روابط موفقيت در روابط روابط موفق عزت نفس ارتقاء عزت نفس افزایش عزت نفس من برتر فرشته پوستي

انسان موجودی ست که آفریده شده تا زندگی و سرنوشت خود را با استفاده از امکانات خویش به شکل دلخواه بیافریند...

راهکاری برای ارتقاء عزت نفس

انسان موجودی ست که آفریده شده تا زندگی و سرنوشت خود را با استفاده از امکانات خویش به شکل دلخواه بیافریند...

روابط موفقيت در روابط روابط موفق عزت نفس ارتقاء عزت نفس افزایش عزت نفس من برتر فرشته پوستي

در روابط بین افرادو یا همسران معمولا اشخاص با توجه به قضاوتها و داوری های یک جانبه خود به آدمهای اطرافشان بدون کوچکترین رحم و شفقتی برچسب میزنند...

به آدمها برچسب نزنیم

در روابط بین افرادو یا همسران معمولا اشخاص با توجه به قضاوتها و داوری های یک جانبه خود به آدمهای اطرافشان بدون کوچکترین رحم و شفقتی برچسب میزنند...

روابط موفقيت در روابط روابط موفق به آدمها برچسب نزنيم من برتر فرشته پوستي

روزهای نخست آشنائی همه چیز چقدر زیبا و لذت بخش بود...
رفتارهای طرفین چقدر خالصانه و سرشار از محبت بی قید و شرط بود... انگار که آن دو ساخته شده بودن برای با هم بودن آنقدر که با هم جفت و جور بودن...

چگونه با تغییر رفتار روابطی موفق داشته باشیم؟

روزهای نخست آشنائی همه چیز چقدر زیبا و لذت بخش بود... رفتارهای طرفین چقدر خالصانه و سرشار از محبت بی قید و شرط بود... انگار که آن دو ساخته شده بودن برای با هم بودن آنقدر که با هم جفت و جور بودن...

روابط موفقيت در روابط روابط موفق تغيير رفتار من برتر فرشته پوستي

گام‌هاي مؤثر در ايجاد و افزايش اعتماد به نفس،امروز با قدم ششم از سری اقداماتی که در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس قرار هست در کنار هم برداریم با شما دوستانم هستم. عزیزان قدم ششم این باشه که یاد بگیریم که مسئولیت زندگیمون رو صددرصد به عهده بگیریم...

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم ششم

گام‌هاي مؤثر در ايجاد و افزايش اعتماد به نفس،امروز با قدم ششم از سری اقداماتی که در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس قرار هست در کنار هم برداریم با شما دوستانم هستم. عزیزان قدم ششم این باشه که یاد بگیریم که مسئولیت زندگیمون رو صددرصد به عهده بگیریم...

موفقیت خودباوری اعتماد به نفس ایجاد اعتماد به نفس

گام‌هاي مؤثر در ايجاد و افزايش اعتماد به نفس،عزیزان امروز با قدم پنجم برای ایجاد اعتماد به نفس و افزایش اعتماد به نفس در کنار شما دوستان نازنینم هستم. قدم پنجممون ارتباط با افراد با اعتماد  به نفس باشه، چرا؟...

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم پنجم

گام‌هاي مؤثر در ايجاد و افزايش اعتماد به نفس،عزیزان امروز با قدم پنجم برای ایجاد اعتماد به نفس و افزایش اعتماد به نفس در کنار شما دوستان نازنینم هستم. قدم پنجممون ارتباط با افراد با اعتماد به نفس باشه، چرا؟...

موفقیت خودباوری اعتماد به نفس ایجاد اعتماد به نفس

گام‌هاي مؤثر در ايجاد و افزايش اعتماد به نفس،عزیزان امروز با قدم چهارم از اقداماتی که قرار هست برای ایجاد اعتماد به نفس و افزایش اعتماد به نفسمون در کنار همدیگر برداریم در خدمت شما دوستان نازنینم هستم.

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم چهارم

گام‌هاي مؤثر در ايجاد و افزايش اعتماد به نفس،عزیزان امروز با قدم چهارم از اقداماتی که قرار هست برای ایجاد اعتماد به نفس و افزایش اعتماد به نفسمون در کنار همدیگر برداریم در خدمت شما دوستان نازنینم هستم.

موفقیت خودباوری اعتماد به نفس ایجاد اعتماد به نفس

گام‌هاي مؤثر در ايجاد و افزايش اعتماد به نفس،امروز باد قدم سوم از قدم‌هایی که برای ایجاد اعتماد به نفس و افزایش اعتماد به نفس لازم هست برداریم، در خدمت شما دوستان بهترینم هستم. قدم سوم این هست که یاد بگیریم خودمون رو بی‌قید و شرط دوست داشته باشیم...

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم سوم

گام‌هاي مؤثر در ايجاد و افزايش اعتماد به نفس،امروز باد قدم سوم از قدم‌هایی که برای ایجاد اعتماد به نفس و افزایش اعتماد به نفس لازم هست برداریم، در خدمت شما دوستان بهترینم هستم. قدم سوم این هست که یاد بگیریم خودمون رو بی‌قید و شرط دوست داشته باشیم...

موفقیت خودباوری اعتماد به نفس ایجاد اعتماد به نفس

گام‌هاي مؤثر در ايجاد و افزايش اعتماد به نفس،در خدمتتون هستم امروز با قدم دوم درجهت ایجاد اعتماد به نفس و افزایش اعتماد به نفس، ارزیابی منصفانه‌ای از خودمون داشته باشیم، جان یونایتس فوتبالیست معروف آمریکایی میگه: بین غرور و اعتماد به نفس تفاوت وجود داره...

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم دوم

گام‌هاي مؤثر در ايجاد و افزايش اعتماد به نفس،در خدمتتون هستم امروز با قدم دوم درجهت ایجاد اعتماد به نفس و افزایش اعتماد به نفس، ارزیابی منصفانه‌ای از خودمون داشته باشیم، جان یونایتس فوتبالیست معروف آمریکایی میگه: بین غرور و اعتماد به نفس تفاوت وجود داره...

موفقیت خودباوری اعتماد به نفس ایجاد اعتماد به نفس

گام‌هاي مؤثر در ايجاد و افزايش اعتماد به نفس،اول من تعریفی از اعتماد به نفس خدمتتون عرض کنم اگر ما بخواییم بگیم که یک شخصی که اعتماد به نفس داره چطور شخصیتی داره، میتونیم بگیم که این شخص فردی هست که نسبت به توانمندی‌های خودش، استعدادهای خودش، خودباوری پیدا کرده...

گام‌های مؤثر در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس - قدم اول

گام‌هاي مؤثر در ايجاد و افزايش اعتماد به نفس،اول من تعریفی از اعتماد به نفس خدمتتون عرض کنم اگر ما بخواییم بگیم که یک شخصی که اعتماد به نفس داره چطور شخصیتی داره، میتونیم بگیم که این شخص فردی هست که نسبت به توانمندی‌های خودش، استعدادهای خودش، خودباوری پیدا کرده...

موفقیت خودباوری اعتماد به نفس ایجاد اعتماد به نفس افزایش اعتماد به نفس

امروز هدیه‌ای است از سمت خداوند عالم برای زندگی کردن به شرط حال خوب. امروز چیست؟ امروز فرصتی است از جانب خالق هستی برای بهره بردن از همه آنچه خالقت برایت آفریده به شرط خواستنت...

امروز چیست؟

امروز هدیه‌ای است از سمت خداوند عالم برای زندگی کردن به شرط حال خوب. امروز چیست؟ امروز فرصتی است از جانب خالق هستی برای بهره بردن از همه آنچه خالقت برایت آفریده به شرط خواستنت...

موفقیت امروز چیست انگیزش

چرا بعضی از ما خانمها در رابطه با همسرو فرزندان حتی دیگران مورد بی احترامی و نادیده گرفته شدن قرار می گیریم؟ به نظر می رسد اولین علت و شاید مهمترین علت نپذیرفتن مسئولیت چیزهایی هست که در زندگی تجربه می کنیم...

چرا بعضی از ما خانمها در رابطه با همسرو فرزندان حتی دیگران مورد بی احترامی و نادیده گرفته شدن قرار می گیریم؟

چرا بعضی از ما خانمها در رابطه با همسرو فرزندان حتی دیگران مورد بی احترامی و نادیده گرفته شدن قرار می گیریم؟ به نظر می رسد اولین علت و شاید مهمترین علت نپذیرفتن مسئولیت چیزهایی هست که در زندگی تجربه می کنیم...

موفقیت زنان حقوق زنان نادیده گرفته شدن حقوق زنان

چگونه ما انسانها خودمان را از بهشت محروم می‌کنیم، دقت کردید که ما انسان‌ها هم مانند پدرمان آدم، روزی چند بار را نزدکی شدن به درخت ممنوعه و چیدن از میوه‌های آن، خودمان را از بهشت محروم می کنیم؟

چگونه ما انسانها خودمان را از بهشت محروم می‌کنیم

چگونه ما انسانها خودمان را از بهشت محروم می‌کنیم، دقت کردید که ما انسان‌ها هم مانند پدرمان آدم، روزی چند بار را نزدکی شدن به درخت ممنوعه و چیدن از میوه‌های آن، خودمان را از بهشت محروم می کنیم؟

موفقیت محروم کردن خود از بهشت درخت ممنوعه میوه درخت ممنوعه

اهمیت ثبات و استمرار - قسمت اول، در گام‌هایی که برمی‌داری اگر ثابت قدم باشی و استمرار داشته باشی، بی گمان در زمان‌های معین تمامی درخواست‌هایت را دریافت می‌کنی...

اهمیت ثبات و استمرار - قسمت اول

اهمیت ثبات و استمرار - قسمت اول، در گام‌هایی که برمی‌داری اگر ثابت قدم باشی و استمرار داشته باشی، بی گمان در زمان‌های معین تمامی درخواست‌هایت را دریافت می‌کنی...

موفقیت ثبات ثبات و استمرار اهمیت ثبات و استمرار

رسیدن به خواسته‌ها - قسمت اول، درخواست‌هایت چه هستند؟ برایت واضح و روشن است که چه چیزهایی را در زندگیت می‌خواهی؟

رسیدن به خواسته‌ها - قسمت اول

رسیدن به خواسته‌ها - قسمت اول، درخواست‌هایت چه هستند؟ برایت واضح و روشن است که چه چیزهایی را در زندگیت می‌خواهی؟

موفقیت رسیدن به خواسته ها رسیدن به خواسته هایت

شروع تغییرات در زندگی - قسمت اول، دقیقا از لحظه ای که انسان راه شاد بودن را به یاد آورد، شروع تغییرات در تمام زمینه های زندگیش است...

شروع تغییرات در زندگی - قسمت اول

شروع تغییرات در زندگی - قسمت اول، دقیقا از لحظه ای که انسان راه شاد بودن را به یاد آورد، شروع تغییرات در تمام زمینه های زندگیش است...

موفقیت تغییرات در زندگی شروع تغییرات در زندگی شاد زیستن زندگی شاد

شکرگزاری و سپاسگزاری-قسمت اول، شکرگزاری استفاده بجا و درست نعمات در جهت خودشان است...

شکرگزاری و سپاسگزاری-قسمت اول

شکرگزاری و سپاسگزاری-قسمت اول، شکرگزاری استفاده بجا و درست نعمات در جهت خودشان است...

موفقیت شکرگزاری سپاسگزاری

قدرت توجه، ما از ابتدای تولد، از زمانی که پا به جهان مادی می‌گذاریم با توجهات خود دنیای اطراف خودمان را می‌سازیم...

قدرت توجه

قدرت توجه، ما از ابتدای تولد، از زمانی که پا به جهان مادی می‌گذاریم با توجهات خود دنیای اطراف خودمان را می‌سازیم...

موفقیت قدرت توجه قدرت توجه در زندگی Power of Attention

چگونه یک تمام کننده تمام عیار باشیم؟ جاده ای که به جهنم می‌رسد ممکن است با نیات و اهداف خوب پوشیده شده باشد اما مسیر شکست حتماً همین طور است...

چگونه یک تمام کننده تمام عیار باشیم؟

چگونه یک تمام کننده تمام عیار باشیم؟ جاده ای که به جهنم می‌رسد ممکن است با نیات و اهداف خوب پوشیده شده باشد اما مسیر شکست حتماً همین طور است...

موفقیت پیشرفت زندگی بهتر تمام کننده تمام کننده تمام عیار اهداف رسیدن به اهدام

مهارت های زندگی از نگاه سازمان جهانی بهداشت، WHO، ١. زندگی خیلی وقت است شروع شده.
در زندگی چیزی به نام دور آزمایشی وجود ندارد. تصمیمات شما سرنوشت ساز هستند و راهی برای برگشت و تصحیح آنها وجود ندارد...

مهارت های زندگی از نگاه سازمان جهانی بهداشت، WHO

مهارت های زندگی از نگاه سازمان جهانی بهداشت، WHO، ١. زندگی خیلی وقت است شروع شده. در زندگی چیزی به نام دور آزمایشی وجود ندارد. تصمیمات شما سرنوشت ساز هستند و راهی برای برگشت و تصحیح آنها وجود ندارد...

مهارت های زندگی مهارت های زندگی از نگاه سازمان جهانی بهداشت سازمان جهانی بهداشت موفقیت زندگی موفق تغییر زندگی WHO

چرا تظاهر به موفقیت شما را موفق می‌کند؟ ذهن انسان پدیده‌ی شگفت‌انگیزی است. ما جهان را با عینک ذهن خود می‌بینیم. شیشه‌های این عینک را باورهای غالب و تثبیت‌شده در ذهن ناخودآگاه ما تشکیل می‌دهند. اگر بر این باور باشید که زندگی یک «خارستان» است، چیزی جز خارِ سختی، مشکلات، فقر، ظلم و بی‌عدالتی را نخواهید دید...

چرا تظاهر به موفقیت شما را موفق می‌کند؟

چرا تظاهر به موفقیت شما را موفق می‌کند؟ ذهن انسان پدیده‌ی شگفت‌انگیزی است. ما جهان را با عینک ذهن خود می‌بینیم. شیشه‌های این عینک را باورهای غالب و تثبیت‌شده در ذهن ناخودآگاه ما تشکیل می‌دهند. اگر بر این باور باشید که زندگی یک «خارستان» است، چیزی جز خارِ سختی، مشکلات، فقر، ظلم و بی‌عدالتی را نخواهید دید...

موفقیت زندگی موفق افکار مثبت تغییر نگرش تظاهر به موفقیت باور قدرت باور باورهای مثبت

انگیزه‌های افراد موفق دنیا که باعث موفقیتشان شده است، خیلی از مردم با شروع سال جدید اهداف خود را می‌نویسند و به دنبال برنامه‌ریزی برای دست‌یابی به اهدافشان هستند، اما آیا برای بهبود زندگی خود نیاز به شروع سال جدید یا اتفاق خاصی داریم؟ هر روز از زندگی می‌تواند روزی سرشار از انگیزه، تعهد و تلاش برای رسیدن به اهدافمان باشد...

انگیزه‌های افراد موفق دنیا که باعث موفقیتشان شده است

انگیزه‌های افراد موفق دنیا که باعث موفقیتشان شده است، خیلی از مردم با شروع سال جدید اهداف خود را می‌نویسند و به دنبال برنامه‌ریزی برای دست‌یابی به اهدافشان هستند، اما آیا برای بهبود زندگی خود نیاز به شروع سال جدید یا اتفاق خاصی داریم؟ هر روز از زندگی می‌تواند روزی سرشار از انگیزه، تعهد و تلاش برای رسیدن به اهدافمان باشد...

موفقیت انگیزه افکار مثبت افکار بلندمدت انرژی مثبت تلاش و پشتکار انگیزه افراد موفق

۴۰ جمله قدرتمند و انرژی‌ بخش برای تفکر مثبت، شرایط خوب نیست؟ چرا با شرایط همراه شوید؟! می‌دانم گاهی خسته و مضطرب هستید، ذهنتان پر از افکار منفی است و جسمتان پر از تنش. اما درست نیست که تسلیم شرایط بشوید و روزبه‌روز تحلیل بروید خود را به سوی باور‌های مثبت و تفکر مثبت هدایت کنید...

۴۰ جمله قدرتمند و انرژی‌ بخش برای تفکر مثبت

۴۰ جمله قدرتمند و انرژی‌ بخش برای تفکر مثبت، شرایط خوب نیست؟ چرا با شرایط همراه شوید؟! می‌دانم گاهی خسته و مضطرب هستید، ذهنتان پر از افکار منفی است و جسمتان پر از تنش. اما درست نیست که تسلیم شرایط بشوید و روزبه‌روز تحلیل بروید خود را به سوی باور‌های مثبت و تفکر مثبت هدایت کنید...

موفقیت مثبت اندیشی تفکر مثبت جملات انرژی بخش جملات انرژی بخش برای تفکر مثبت

چرا بدون بدون هدف‌گذاری هرگز موفق نمی‌شوید؟ همه‌ی ما در زندگی هدف داریم، زنده بودن ما نشانگر این حقیقت است. اما چند نکته راجع به هدف و انتخاب آن وجود دارد که لازم است هر از چند گاهی آن‌ها را با خود مرور کنیم… چون خیلی وقت‌ها ‌یادمان می‌رود !

چرا بدون بدون هدف‌گذاری هرگز موفق نمی‌شوید؟

چرا بدون بدون هدف‌گذاری هرگز موفق نمی‌شوید؟ همه‌ی ما در زندگی هدف داریم، زنده بودن ما نشانگر این حقیقت است. اما چند نکته راجع به هدف و انتخاب آن وجود دارد که لازم است هر از چند گاهی آن‌ها را با خود مرور کنیم… چون خیلی وقت‌ها ‌یادمان می‌رود !

موفقیت تحقق رویاها رسیدن به آرزوها هدف‌گذاری شناخت هدف هدف چیست Targeting

اگر بتوانید پاسخ این 7 سوال را پیدا کنید، موفقیت شما حتمی است! به نظر شما ما انسان‌ها در طول روز چند ساعت زمان را صرف فکر کردن می‌کنیم؟ اکثرمان نمی‌دانیم… اما اگر میانگین آماری را دنبال کنیم چیزی حدود 5-8 دقیقه است. بله! شما درست خواندید…

اگر بتوانید پاسخ این 7 سوال را پیدا کنید، موفقیت شما حتمی است!

اگر بتوانید پاسخ این 7 سوال را پیدا کنید، موفقیت شما حتمی است! به نظر شما ما انسان‌ها در طول روز چند ساعت زمان را صرف فکر کردن می‌کنیم؟ اکثرمان نمی‌دانیم… اما اگر میانگین آماری را دنبال کنیم چیزی حدود 5-8 دقیقه است. بله! شما درست خواندید…

موفقیت موفقیت حتمی موفقیت قطعی فکر کردن شیوه درست فکر کردن

جملات انگیزشی تکان دهنده از آنتونی رابینز، آنتونی رابینز با چاپ کتاب پرفروش «غول درون خود را بیدار کنید» در آمریکا بسیار بر سر زبان‌ها افتاد و به یک چهره شناخته شده تبدیل شد با این وجود هنوز هم در تلاش است تا الهام‌بخش و انگیزه‌دهنده مردم برای دستیابی به موفقیت‌های بزرگ باشد...

جملات انگیزشی تکان دهنده از آنتونی رابینز

جملات انگیزشی تکان دهنده از آنتونی رابینز، آنتونی رابینز با چاپ کتاب پرفروش «غول درون خود را بیدار کنید» در آمریکا بسیار بر سر زبان‌ها افتاد و به یک چهره شناخته شده تبدیل شد با این وجود هنوز هم در تلاش است تا الهام‌بخش و انگیزه‌دهنده مردم برای دستیابی به موفقیت‌های بزرگ باشد...

جملات انگیزشی جملات انگیزشی تکان دهنده آنتونی رابینز جملات انگیزشی آنتونی رابینز موفقیت Anthony Robbins

تنها کاری که برای به تحقق رسیدن رویایتان باید انجام دهید، تا به حال برایتان پیش آمده که رویایتان را بلند بگویید و با گفتن آن گونه‌هایتان سرخ شده و یا پشتتان بلرزد؟ پیش آمده که رویایی داشته باشید و نتوانید به آن فکر نکنید؟ پیش آمده که به دنبال رویایتان نروید فقط به این دلیل که فکر می‌کنید نمی‌توانید به آن برسید؟

تنها کاری که برای به تحقق رسیدن رویایتان باید انجام دهید

تنها کاری که برای به تحقق رسیدن رویایتان باید انجام دهید، تا به حال برایتان پیش آمده که رویایتان را بلند بگویید و با گفتن آن گونه‌هایتان سرخ شده و یا پشتتان بلرزد؟ پیش آمده که رویایی داشته باشید و نتوانید به آن فکر نکنید؟ پیش آمده که به دنبال رویایتان نروید فقط به این دلیل که فکر می‌کنید نمی‌توانید به آن برسید؟

موفقیت تحقق رویاها رسیدن به آرزوها رویا رسیدن به آرزوها بازخورد در راه تحقق رویاها Dream Come True

یکی از باارزش ترین دارایی‌هایی یک کارآفرین زمان است، وقتی که هر ثانیه اش برابر مقداری پول در آینده است اگر شیوه استفاده از آن را بداند. اما در دنیای امروزی مشغله کاری به شدت افزایش پیدا کرده و همین امر باعث شده اکثر متخصصان و کارآفرینان با مشکل کمبود وقت مواجه شوند...

یکی از باارزش ترین دارایی‌هایی یک کارآفرین زمان است

یکی از باارزش ترین دارایی‌هایی یک کارآفرین زمان است، وقتی که هر ثانیه اش برابر مقداری پول در آینده است اگر شیوه استفاده از آن را بداند. اما در دنیای امروزی مشغله کاری به شدت افزایش پیدا کرده و همین امر باعث شده اکثر متخصصان و کارآفرینان با مشکل کمبود وقت مواجه شوند...

مدیریت مدیریت زمان موفقیت کارآفرین موفق Time Management

14 عادت برای تحول زندگی و موفقیت، در این مقاله تلاش می‌کنیم که نکاتی ظریف اما در عین حال مهم را مرور کنیم تا با توجه به آنها کیفیت زندگی و شخصیت خود را ارتقاء دهید. وضعیت کنونی زندگی شما نتیجه‌ی اعمالی است که تا کنون انجام داده‌اید...

14 عادت برای تحول زندگی و موفقیت

14 عادت برای تحول زندگی و موفقیت، در این مقاله تلاش می‌کنیم که نکاتی ظریف اما در عین حال مهم را مرور کنیم تا با توجه به آنها کیفیت زندگی و شخصیت خود را ارتقاء دهید. وضعیت کنونی زندگی شما نتیجه‌ی اعمالی است که تا کنون انجام داده‌اید...

موفقیت تغییر عادات تحول زندگی عادات مثبت برای رسیدن به موفقیت 14 عادت برای رسیدن به موفقیت

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر گفته شده، کافی است جستجوی کوتاهی در فضای مجازی داشته باشید تا ببینید که تقریباً همه کس، فهرستی از نکته هایی درباره موفقیت تنظیم و ارائه کرده‌اند. کسانی که خود را موفق می‌دانند یا دیگران آنها را افرادی موفق می‌دانند، تجربه های خود را در مورد موفقیت می‌گویند و آنها که شکست را تجربه کرده‌اند، معتقدند تجربه‌‌های بهتر و ارزشمندتری در مورد موفقیت دارند.

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر گفته شده

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر گفته شده، کافی است جستجوی کوتاهی در فضای مجازی داشته باشید تا ببینید که تقریباً همه کس، فهرستی از نکته هایی درباره موفقیت تنظیم و ارائه کرده‌اند. کسانی که خود را موفق می‌دانند یا دیگران آنها را افرادی موفق می‌دانند، تجربه های خود را در مورد موفقیت می‌گویند و آنها که شکست را تجربه کرده‌اند، معتقدند تجربه‌‌های بهتر و ارزشمندتری در مورد موفقیت دارند.

موفقیت نکاتی درباره موفقیت نکات کمتر گفته شده موفقیت افراد موفق Success

تصمیم‌گیری درست، تصمیم‌گیری فرآیندی است که بخش مهمی از زندگی ما را تشکیل می‌دهد و نقش مهم و برجسته‌ای در سرنوشت هر انسان دارد. افراد همواره در موقعیت‌های مختلف زندگی ناگزیر به انتخاب هستند. از امور کوچک و جزیی گرفته تا مسایلی بزرگ و با اهمیت. برخی از تصمیم‌گیری‌ها بسیار ساده است و ما چندان توجهی به آنها نمی‌کنیم ...

تصمیم‌گیری درست

تصمیم‌گیری درست، تصمیم‌گیری فرآیندی است که بخش مهمی از زندگی ما را تشکیل می‌دهد و نقش مهم و برجسته‌ای در سرنوشت هر انسان دارد. افراد همواره در موقعیت‌های مختلف زندگی ناگزیر به انتخاب هستند. از امور کوچک و جزیی گرفته تا مسایلی بزرگ و با اهمیت. برخی از تصمیم‌گیری‌ها بسیار ساده است و ما چندان توجهی به آنها نمی‌کنیم ...

موفقیت تصمیم گیری تصمیم گیری صحیح فرایند تصمیم گیری تصمیم گیری موثر ابزار تصمیم گیری ابزار تصمیم گیری موثر Decision Making

مدل S.O.S برای رسیدن به اهداف، مهمترین اشتباهی که اکثر افراد در مواجهه با فرایند هدف‌گذاری مرتکب می‌شوند این است که از وضعیت فعلی خود آگاهی کافی ندارند. تصور کنید در یک جاده ناشناخته قرار دارید و هیچ تابلویی در اطراف شما وجود ندارد و از طرفی نقشه ای در دست دارید که در آن راه‌هایی مشخص شده است...

مدل S.O.S برای رسیدن به اهداف

مدل S.O.S برای رسیدن به اهداف، مهمترین اشتباهی که اکثر افراد در مواجهه با فرایند هدف‌گذاری مرتکب می‌شوند این است که از وضعیت فعلی خود آگاهی کافی ندارند. تصور کنید در یک جاده ناشناخته قرار دارید و هیچ تابلویی در اطراف شما وجود ندارد و از طرفی نقشه ای در دست دارید که در آن راه‌هایی مشخص شده است...

موفقیت دستیابی به اهداف هدفگذاری مدل S.O.S مدل S.O.S چیست مدل S.O.S‌ برای رسیدن به اهداف S.O.S Model

ایجاد باور مثبت، باور یعنی پذیرش این که عقیده ای درست است. ما به این دلیل عقاید دیگران را می‌پذیریم، که آنها از نظر ما منابع قدرت هستند و ما به عقاید آنها احتیاج داریم. «لازمه ی توانستن در هر اقدامی، داشتن باور توانستن است.» .

ایجاد باور مثبت

ایجاد باور مثبت، باور یعنی پذیرش این که عقیده ای درست است. ما به این دلیل عقاید دیگران را می‌پذیریم، که آنها از نظر ما منابع قدرت هستند و ما به عقاید آنها احتیاج داریم. «لازمه ی توانستن در هر اقدامی، داشتن باور توانستن است.» .

باور قدرت باور باور مثبت ایجاد باور مثبت موفقیت Positive Belief Belief

ویدیوی انگیزشی - شکست، همانطور که توماس ادیسون گفت: بزرگترین ضعف ما در تسلیم شدن نهفته است...

ویدیوی انگیزشی - شکست

ویدیوی انگیزشی - شکست، همانطور که توماس ادیسون گفت: بزرگترین ضعف ما در تسلیم شدن نهفته است...

موفقیت غلبه بر ترس اجازه نده ترس متوقفت کنه ویدئوی انگیزشی کلیپ انگیزشی

قانون جذب در 68 ثانیه، شما تنها با تمرکزکردن و فکرکردن درباره یک عنوان خاص بصورتی که توجه کامل‌تان را جذب کند‌، فرکانسی را به کائنات (جهان هستی) برای فعال‌کردن آن خواسته ارسال می‌کنید...

قانون جذب در 68 ثانیه

قانون جذب در 68 ثانیه، شما تنها با تمرکزکردن و فکرکردن درباره یک عنوان خاص بصورتی که توجه کامل‌تان را جذب کند‌، فرکانسی را به کائنات (جهان هستی) برای فعال‌کردن آن خواسته ارسال می‌کنید...

قانون جذب قانون جذب در 68 ثانیه کائنات جهان هستی موفقیت

ویدیوی انگیزشی - انگیزه‌های قوی، انگیزه های قوی و هیجان های یکباره محرک های خوبی برای قدم گذاشتن در مسیر است اما آسیب های طی راه رو چه کنیم؟ چجوری با ناامیدی ها کنار بیایم؟

ویدیوی انگیزشی - انگیزه‌های قوی

ویدیوی انگیزشی - انگیزه‌های قوی، انگیزه های قوی و هیجان های یکباره محرک های خوبی برای قدم گذاشتن در مسیر است اما آسیب های طی راه رو چه کنیم؟ چجوری با ناامیدی ها کنار بیایم؟

موفقیت انگیزه افکار مثبت افکار بلندمدت انرژی مثبت تلاش و پشتکار انگیزه افراد موفق

اگر فکر می‌کنید برای شروع دیر شده باید یک واقعیت مهم را بدانید، شما هم از آن دسته آدم‌هایی هستید که فکر می‌کنید برای رسیدن به اهدافتان کمی‌دیر شده است؟ و حسرت این موضوع را می‌خورید که چرا زودتر دست به کار نشدید و دنبال اهدافتان نرفتید… اگر اینطور هست در حقیقت سن شناسنامه تان شما را محدود کرده و اجازه نمی‌دهد دنبال رویاهایتان بروید...

اگر فکر می‌کنید برای شروع دیر شده باید یک واقعیت مهم را بدانید

اگر فکر می‌کنید برای شروع دیر شده باید یک واقعیت مهم را بدانید، شما هم از آن دسته آدم‌هایی هستید که فکر می‌کنید برای رسیدن به اهدافتان کمی‌دیر شده است؟ و حسرت این موضوع را می‌خورید که چرا زودتر دست به کار نشدید و دنبال اهدافتان نرفتید… اگر اینطور هست در حقیقت سن شناسنامه تان شما را محدود کرده و اجازه نمی‌دهد دنبال رویاهایتان بروید...

موفقیت رویا تحقق رویاها رسیدن به اهداف برای شروع دیر نیست Achieve Goals

چگونه تغییر بزرگی در زندگی خود ایجاد کنیم؟ (روش کایزن)، اغلب وقتی از صفت «بزرگ» استفاده می‌کنیم حس و حال خوبی به ما دست می‌دهد. خانه‌ی بزرگ، خاندان بزرگ، باغ بزرگ، شرکت بزرگ، برند بزرگ، هدف بزرگ و …

چگونه تغییر بزرگی در زندگی خود ایجاد کنیم؟ (روش کایزن)

چگونه تغییر بزرگی در زندگی خود ایجاد کنیم؟ (روش کایزن)، اغلب وقتی از صفت «بزرگ» استفاده می‌کنیم حس و حال خوبی به ما دست می‌دهد. خانه‌ی بزرگ، خاندان بزرگ، باغ بزرگ، شرکت بزرگ، برند بزرگ، هدف بزرگ و …

موفقیت تغییر تغییر زندگی تغییر بزرگ در زندگی کایزن روش کایزن KAIZEN KAIZEN Method

یه روز دیگه وجود نداره. هیچ وقت نداشته، هیچ وقت هم نخواهد داشت. یه روز دیگه وجود نداره، فقط امروز وجود داره...

ویدیوی انگیزشی - یه روز دیگه

یه روز دیگه وجود نداره. هیچ وقت نداشته، هیچ وقت هم نخواهد داشت. یه روز دیگه وجود نداره، فقط امروز وجود داره...

ویدئوی انگیزشی موفقیت مسیر موقیت ٰway of success

پرونده مرموز جی‌کی‌رولینگ، قطاری که زندگی ها را متحول می کند،فکر می‌کنید در زندگی شکست‌خورده‌اید؟ 
احساس می‌کنید همسرتان قدر شما را نمی‌داند؟ 
از لحاظ مالی در فشار هستید؟ 
اگر در نقطه بحرانی زندگی‌تان گیر افتاده‌اید، تا انتهای این نوشته با ما همراه باشید....

پرونده مرموز جی‌کی‌رولینگ، قطاری که زندگی ها را متحول می کند

پرونده مرموز جی‌کی‌رولینگ، قطاری که زندگی ها را متحول می کند،فکر می‌کنید در زندگی شکست‌خورده‌اید؟ احساس می‌کنید همسرتان قدر شما را نمی‌داند؟ از لحاظ مالی در فشار هستید؟ اگر در نقطه بحرانی زندگی‌تان گیر افتاده‌اید، تا انتهای این نوشته با ما همراه باشید....

موفقیت تحقق رویاها جی کی رولینگ داستان موفقیت جی کی رولینگ هری پاتر J K Rowling

خواسته تان را از سیستم سلف سرویس این جهان درخواست کنید، حتما تا به حال گذرتان به رستوران های سلف سرویس افتاده است در این مدل رستوران ها مجبور نیستید در یک گوشه بشینید و منتظر گارسون باشید تا سفارش تان را ثبت کند...

خواسته تان را از سیستم سلف سرویس این جهان درخواست کنید

خواسته تان را از سیستم سلف سرویس این جهان درخواست کنید، حتما تا به حال گذرتان به رستوران های سلف سرویس افتاده است در این مدل رستوران ها مجبور نیستید در یک گوشه بشینید و منتظر گارسون باشید تا سفارش تان را ثبت کند...

موفقیت تغییر تغییر زندگی سلف سرویس جهان هستی خوشبختی Universe Self Service

معجزه های زندگی را جذب کنید تا خیلی راحت تر و سریع تر موفق شوید، آلبرت انیشتین را نابغه قرن می‌دانند؛ کسی که برای اولین بار توانست ارتباطی بین قوانین فیزیک کشف کند و بتواند ذهن خدا را بخواند و بگوید «خدا آن بالا تاس نمی اندازد» و با این جمله خواست به ما بفهماند ...

معجزه های زندگی را جذب کنید تا خیلی راحت تر و سریع تر موفق شوید

معجزه های زندگی را جذب کنید تا خیلی راحت تر و سریع تر موفق شوید، آلبرت انیشتین را نابغه قرن می‌دانند؛ کسی که برای اولین بار توانست ارتباطی بین قوانین فیزیک کشف کند و بتواند ذهن خدا را بخواند و بگوید «خدا آن بالا تاس نمی اندازد» و با این جمله خواست به ما بفهماند ...

معجزه معجزه های زندگی موفقیت زندگی بهتر Miracles Miracles Of Life

قدرت باورنکردنی تلقین، تلقین، تلقین، تلقین !
شاید هزاران بار این کلمه را شنیده باشید. 
چرا اینقدر زیاد کلمه تلقین به کار میرود؟

قدرت باورنکردنی تلقین

قدرت باورنکردنی تلقین، تلقین، تلقین، تلقین ! شاید هزاران بار این کلمه را شنیده باشید. چرا اینقدر زیاد کلمه تلقین به کار میرود؟

تلقین قدرت تلقین موفقیت تغییر زندگی ضمیر ناخودآگاه Unconscious Mind

یک تغییر مهم در طرز تفکر ؛ یافتن رضایت بیشتر در زندگی، اخیرا، در نیویورک تایمز مقاله‌یی با عنوان «ارزش بی‌حساب یافتن شغلی که عاشقش هستید» نوشته پرفسور رابرت اچ.فرانک، استاد اقتصاد دانشگاه کرونل، منتشر شده است...

یک تغییر مهم در طرز تفکر ؛ یافتن رضایت بیشتر در زندگی

یک تغییر مهم در طرز تفکر ؛ یافتن رضایت بیشتر در زندگی، اخیرا، در نیویورک تایمز مقاله‌یی با عنوان «ارزش بی‌حساب یافتن شغلی که عاشقش هستید» نوشته پرفسور رابرت اچ.فرانک، استاد اقتصاد دانشگاه کرونل، منتشر شده است...

طرز تفکر تفکر برتر موفقیت رضایت شغلی Job Satisfaction

ویدیوی انگیزشی - گرگ تنها، گرگی که بالای تپه است، هرگز به گرسنگی گرگی که در حال بالا رفتن از تپه است، نیست. پیش رفتن تو مسیر به تنهایی آسون نیست، اما اگه به مسیرتون ادامه بدید، و با خودتون صادق باشید. در نهایت ارزشش رو داره...

ویدیوی انگیزشی - گرگ تنها

ویدیوی انگیزشی - گرگ تنها، گرگی که بالای تپه است، هرگز به گرسنگی گرگی که در حال بالا رفتن از تپه است، نیست. پیش رفتن تو مسیر به تنهایی آسون نیست، اما اگه به مسیرتون ادامه بدید، و با خودتون صادق باشید. در نهایت ارزشش رو داره...

ویدیوی انگیزشی گرگ تنها موفقیت Alone Wolf

ویدئوی انگیزشی 
اگر کاری واقعا سخته ، چرا دیگران انجامش میدن؟
چرا دنبالش میرن ؟
حتی با اینکه خیلی سخته !

ویدیوی انگیزشی - اگر کاری واقعا سخته ، چرا دیگران انجامش میدن؟

ویدئوی انگیزشی اگر کاری واقعا سخته ، چرا دیگران انجامش میدن؟ چرا دنبالش میرن ؟ حتی با اینکه خیلی سخته !

ویدیوی انگیزشی موفقیت Destiny

تفاوت طرز فکر رشد یافته با دیدگاه ذهنیت محدود، کارول دوک، تفاوت‌های بین دو طرز فکر رشد یافته و محدود را مورد بررسی قرار داده و معتقد است: «افراد دارای طرز فکر رشد یافته بر این باورند که توانایی‌هایشان قابلیت رشد یافتن دارند...

تفاوت طرز فکر رشد یافته با دیدگاه ذهنیت محدود

تفاوت طرز فکر رشد یافته با دیدگاه ذهنیت محدود، کارول دوک، تفاوت‌های بین دو طرز فکر رشد یافته و محدود را مورد بررسی قرار داده و معتقد است: «افراد دارای طرز فکر رشد یافته بر این باورند که توانایی‌هایشان قابلیت رشد یافتن دارند...

رشد ذهنی طرز فکر رشد یافته موفقیت Growth Mindset

ضرورت خودشناسی در موفقیت فردی، برای باز نویسی ذهنتان برخلاف آنچه معمول و متعارف است، به جای این افراد و عوامل دیگر را مسئول و مسبب شرایط نامطلوب خویش معرفی کنید، نخست از خودتان شروع کنید...

ضرورت خودشناسی در موفقیت فردی

ضرورت خودشناسی در موفقیت فردی، برای باز نویسی ذهنتان برخلاف آنچه معمول و متعارف است، به جای این افراد و عوامل دیگر را مسئول و مسبب شرایط نامطلوب خویش معرفی کنید، نخست از خودتان شروع کنید...

خودشناسی ضرورت خودشناسی موفقیت موفقیت فردی تغییر تغییر عادات قوانین موفقیت Self Knowledge

تاثیر افکار مثبت در زندگی برای کسب موفقیت بیشتر، قسـمـت اعـظـم استرس و بدبختی زندگی آدم ها به خاطر منفی نگری و منفی بافی است. همیشه جنگی سهمگین بین تفکرات مثبت و منفی وجود داشته است، و اکثر اوقات این نیروهای منفی هستند که حکمفرما می‌شونـد...

تاثیر افکار مثبت در زندگی برای کسب موفقیت بیشتر

تاثیر افکار مثبت در زندگی برای کسب موفقیت بیشتر، قسـمـت اعـظـم استرس و بدبختی زندگی آدم ها به خاطر منفی نگری و منفی بافی است. همیشه جنگی سهمگین بین تفکرات مثبت و منفی وجود داشته است، و اکثر اوقات این نیروهای منفی هستند که حکمفرما می‌شونـد...

مثبت اندیشی تفکر مثبت موفقیت نتایج مثبت positive Thinking

مثبت اندیشی و تکنیک های ذهنی تفکر مثبت، مردم به‌طور طبیعی به نتایج منفی فکر می‌کنند، نه مثبت. اغلب نتایج منفی نصیب افراد بدبین می‌شود. از طرف دیگر، برای مردم مثبت‌اندیش، اتفاقات خوب پی‌درپی رخ می‌دهد. این درست مانند زمانی است که یک اتومبیل قرمز می‌خرید و پس از آن همه اتومبیل‌های قرمز اطراف خود را می‌بینید. دیدن اتومبیل‌های قرمز برای شما معنی‌دار می‌شود...

مثبت اندیشی و تکنیک های ذهنی تفکر مثبت

مثبت اندیشی و تکنیک های ذهنی تفکر مثبت، مردم به‌طور طبیعی به نتایج منفی فکر می‌کنند، نه مثبت. اغلب نتایج منفی نصیب افراد بدبین می‌شود. از طرف دیگر، برای مردم مثبت‌اندیش، اتفاقات خوب پی‌درپی رخ می‌دهد. این درست مانند زمانی است که یک اتومبیل قرمز می‌خرید و پس از آن همه اتومبیل‌های قرمز اطراف خود را می‌بینید. دیدن اتومبیل‌های قرمز برای شما معنی‌دار می‌شود...

مثبت اندیشی تفکر مثبت موفقیت تکنیک های ذهنی تفکر مثبت نتایج مثبت عادات ذهنی Positive Thinking

اهمیت هدفگذاری در زندگی، فرانکل در کتاب معروفش، به نام “انسان در جستجوی معنا” از زندگی یک اردوگاه کار اجباری در زمان جنگ جهانی دوم می‌نویسد که از ۲۸ نفر زندانی، فقط یک نفر زنده ماند، نه این که سالم و با هوش تر بوده بلکه برای زنده ماندنش بهانه داشته است...

اهمیت هدفگذاری در زندگی

اهمیت هدفگذاری در زندگی، فرانکل در کتاب معروفش، به نام “انسان در جستجوی معنا” از زندگی یک اردوگاه کار اجباری در زمان جنگ جهانی دوم می‌نویسد که از ۲۸ نفر زندانی، فقط یک نفر زنده ماند، نه این که سالم و با هوش تر بوده بلکه برای زنده ماندنش بهانه داشته است...

هدف هدفگذاری هدفگذاری در زندگی اهمیت هدفگذاری موفقیت باور Goal Goal In Life

ویدئوی انگیزشی با صدای زلاتان ابراهیموویچ
راهی که باید رفت...

ویدیوی انگیزشی - زلاتان ابراهیموویچ

ویدئوی انگیزشی با صدای زلاتان ابراهیموویچ راهی که باید رفت...

ویدئوی انگیزشی موفقیت راهی که باید رفت Zlatan Zlatan Ibrahimovic

تفکر مثبت و قانون جذب، چیزهایی که در ذهن ما می‌گذرد، زندگی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در واقع ما به سمت چیزهایی می‌رویم که بیشتر در موردشان فکر می‌کنیم. پس باید همواره در زندگی از تفکر مثبت و قانون جذب استفاده کنیم. حتی اگر به چیز هایی فکر کنیم، که مورد علاقه‌ی ما نیستند، باز هم به سمت آن‌ها کشیده می‌شویم...

تفکر مثبت و قانون جذب

تفکر مثبت و قانون جذب، چیزهایی که در ذهن ما می‌گذرد، زندگی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در واقع ما به سمت چیزهایی می‌رویم که بیشتر در موردشان فکر می‌کنیم. پس باید همواره در زندگی از تفکر مثبت و قانون جذب استفاده کنیم. حتی اگر به چیز هایی فکر کنیم، که مورد علاقه‌ی ما نیستند، باز هم به سمت آن‌ها کشیده می‌شویم...

قانون جذب تحقق رویاها تفکر مثبت موفقیت مثبت اندیشی Law Of Attraction

صحبت های تکان دهنده جی کی رولینگ نویسنده داستان های «هری پاتر»، جی کی رولینگ را همه با داستان های هری پاتر می شناسند؛
خانمی که همیشه یک لبخند ملیح بر صورتش دارد و چشمانش از گذشته تیره و تاریکی میگوید که بر آنها غلبه کرده است و حالا به یکی از ده زن ثروتمند دنیا تبدیل شده است...

صحبت های تکان دهنده جی کی رولینگ نویسنده داستان های «هری پاتر»

صحبت های تکان دهنده جی کی رولینگ نویسنده داستان های «هری پاتر»، جی کی رولینگ را همه با داستان های هری پاتر می شناسند؛ خانمی که همیشه یک لبخند ملیح بر صورتش دارد و چشمانش از گذشته تیره و تاریکی میگوید که بر آنها غلبه کرده است و حالا به یکی از ده زن ثروتمند دنیا تبدیل شده است...

ویدئوی انگیزشی جی کی رولینگ موفقیت J K Rowling

یادگیری موفقیت از طبیعت، فیزیکدانان معتقدند جهان هستی، توده‌ی بزرگی از انرژی است که با سرعت‌های مختلفی، در حال ارتعاش است. وقتی اندیشه‌ای در ذهن دارید، مغز شما انرژی و ارتعاش می‌سازد و از طرفی، چون برای هر عملی عکس العملی است، بابت هر اندیشه در ذهنمان یک عکس العمل نتیجه به وجود می‌آید...

یادگیری موفقیت از طبیعت

یادگیری موفقیت از طبیعت، فیزیکدانان معتقدند جهان هستی، توده‌ی بزرگی از انرژی است که با سرعت‌های مختلفی، در حال ارتعاش است. وقتی اندیشه‌ای در ذهن دارید، مغز شما انرژی و ارتعاش می‌سازد و از طرفی، چون برای هر عملی عکس العملی است، بابت هر اندیشه در ذهنمان یک عکس العمل نتیجه به وجود می‌آید...

موفقیت قانون طبیعت Learning Success

چنانچه خود را تغییر دهید، زندگیتان تغییر می‌کند، هر یک از ما می‌کوشد خلق و خو و سرشت شریک زندگیش را تغییر دهد. برای این منظور گاهی اوقات صدایمان را بلند می‌کنیم اما اغلب موثر واقع نمی‌شود. سپس در کمال ادب و مهربانی از او تقاضا می‌کنیم در رفتارش تجدید نظر کند و بسیاری از اوقات کار ساز نیست. در مرحله بعد برای تغییر رفتارش به دلیل و برهان و منطق متوسل می‌شویم...

چنانچه خود را تغییر دهید، زندگیتان تغییر می‌کند

چنانچه خود را تغییر دهید، زندگیتان تغییر می‌کند، هر یک از ما می‌کوشد خلق و خو و سرشت شریک زندگیش را تغییر دهد. برای این منظور گاهی اوقات صدایمان را بلند می‌کنیم اما اغلب موثر واقع نمی‌شود. سپس در کمال ادب و مهربانی از او تقاضا می‌کنیم در رفتارش تجدید نظر کند و بسیاری از اوقات کار ساز نیست. در مرحله بعد برای تغییر رفتارش به دلیل و برهان و منطق متوسل می‌شویم...

تغییر تغییر در زندگی تحقق رویاها موفقیت Change Your Life Change Yourself

۵ گام ضروری برای طراحی آینده بهتر، عامل اول: خودشناسی
اولین عامل چیزی نیست جز فهم و آگاهی از خود. این که از خودتان بیشتر شناخت پیدا کنید و بدانید که چه کسی هستید و واقعا از زندگی چه می‌خواهید؟! سوالی که اکثر ما فراموش کردیم...

۵ گام ضروری برای طراحی آینده بهتر

۵ گام ضروری برای طراحی آینده بهتر، عامل اول: خودشناسی اولین عامل چیزی نیست جز فهم و آگاهی از خود. این که از خودتان بیشتر شناخت پیدا کنید و بدانید که چه کسی هستید و واقعا از زندگی چه می‌خواهید؟! سوالی که اکثر ما فراموش کردیم...

آینده بهتر تحقق رویاها خود شناسی موفقیت Better Future Design Success Self Knowledge