IMG-LOGO
نصب وب اپلیکیشن
راهکار دوم برای ارتقاء عزت نفس

راهکار دوم برای ارتقاء عزت نفس

قيمت: 100,000 تومان

تفاوتهای رفتاری بسیار زیادی بین افراد موفق و ناموفق وجود دارد و علت این امر آن است که افراد موفق خصلت‌هایی را در وجودشان شکل داده‌اندکه افراد ناموفق، موفق به انجام چنین کاری نشده‌اند...الهی به امیدتو

راهکار دوم ارتقاء عزت نفس

تفاوتهای رفتاری بسیار زیادی بین افراد موفق و ناموفق وجود دارد و علت این امر آن است که افراد موفق خصلت‌هایی را در وجودشان شکل داده‌اندکه افراد ناموفق، موفق به انجام چنین کاری نشده‌اند.

افراد موفق به خوبی می‌دانند که فرمول اصلی رسیدن به هر پیروزی داشتن عزت نفس واقعی و پایدار در وجودشان است در حالی که افراد ناموفق به بهانه‌ی نبود ژن عزت نفس در وجودشان دست از هر سعی و تلاشی کشیده‌اند و به جای آن تمام وقت و انرژی‌هایشان را صرف بهانه‌تراشی و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت‌هایشان می‌کنند.

افراد موفق تمام مدت در تلاشند که رفتارها و اعمالی را انجام دهند که به پیروزی و سربلندی و موفقیتشان بی‌انجامد و باعث رشد و پرورش هرچه بیشتر عزت نفسشان شود آنها تمام مدت سعی می‌کنند که توانایی‌ها و استعدادهای خویش را پرورش دهند و مهارت‌هایشان را در جهان عرضه کنند در صورتی که افراد ناموفق تمام زمانشان را صرف اعمال و رفتارهایی می‌کنند که در نهایت باعث نابودی و تباهی تمام توانمندی‌هایشان می‌شود مثل عیب‌جوئی نسبت به خویش و دیگران...