IMG-LOGO
نصب وب اپلیکیشن
راهکاری برای ارتقاء عزت نفس

راهکاری برای ارتقاء عزت نفس

قيمت: 100,000 تومان

انسان موجودی ست که آفریده شده تا زندگی و سرنوشت خود را با استفاده از امکانات خویش به شکل دلخواه بیافریند...{به نام یکتا پروردگار تمام هستی}

راهکاری برای ارتقاء عزت نفس

انسان موجودی ست که آفریده شده تا زندگی و سرنوشت خود را با استفاده از امکانات خویش به شکل دلخواه بیافریند و در این ساخت و ساز هر آنچه بخواهد نزد خود دارد او اراده و اختیار را در دست دارد همین دو نیرو کافیست تا با استفاده از آنها بشر بتواند به هر آنچه خواهانش هست دست پیدا کند.

اما مگر چند درصد از افراد باور دارند که چه موجودات شگفت انگیز و خلاقی هستند؟!

هر چقدر به اطراف خود با دقت نگاه کنیم بیشتر متوجه می‌شویم که در جهان تعداد خیلی کمی از افراد هستند که برای آرمانها و آرزوهایشان ارزش قائلند در عوض تعداد بیشماری پذیرفته‌اند که زندگی و شرایطشان بر آنها تحمیل شده و کاری برای تغییر وضعیت از آنها ساخته نیست...

افراد با این بهانه که سرنوشتی از پیش نوشته شده دارند خود را به زندگی در هر وضعیتی قانع کرده‌اند و برای بهتر کردن اضاع نامناسبشان کمترین تکانی نمی‌خورند آن هم با این دلیل که با تقدیر نباید درافتاد...

رکود و یکجا ماندن دقیقا مثل آن است که انتخاب کنی رو به زوال و نابودی تدریجی حرکت کنی...

حرکت نکردن و ایستادن سرجای همیشگی شبیه آن است که با دست خودت ریشه‌ی تمامی آرزوهایت را بخشکانی...

میل ادامه دادن به یک زندگی یکنواخت مانند آن است که بروی کنج خانه‌ات و تحلیل رفتن تمام استعدادهایت را نظاره‌گر شوی...

حقیقت آن است که انسان در وجودش بذرهای رشد و شکوفائی را دارد و چنانچه پی به آن دانه‌های ارزشمند برند و به خوبی از آنها مراقبت کنند و فرصت و امکانات پرورش را برایشان فراهم سازند در نهایت می‌توانند به عالی‌ترین جایگاه از تمام جهات دست پیدا کنند.

تنها کافی ست قدم از جهان تاریک و بی تحرکی بیرون گذارند و رو به سوی نور در جاده‌های ساختن شرایط تحقق رویاهایشان حرکت کنند...

تنها کافی ست که دیگر دل به کاهلی و سستی نسپارند...

تنها کافی ست که دیگر نخواهند در حسرت و تأسف باقی بمانند...

تنها کافی ست که شجاعت و جسارت رفتن به سمت خلق آرمانها را به خرج دهند...

تنها کافی ست که دست از بهانه ها و توجیهات واهی و بی‌سروته که همگی ناشی از بی‌ایمانی ست بردارند...

تنها کافی ست که اراده به خرج دهند و مسیر زندگی خویش را از نو انتخاب کنند ...

به خاطر داشته باشیم تنها زمانی یک انسان می‌تواند دست از حرکت بردارد که دیگر جزو زنده‌ها نباشد و رخت از جهان مادی بربسته باشد...

افراد یا می‌توانند وقت و انرژی‌هایشان را صرف ساختن شرایط سعادتمندیشان کنند و یا می‌توانند سرگرم رسیدگی به امور بیهوده و اتلاف وقت و انرژیهای خود بر سر موضوعات و مشغله‌های مخرب و نابود کننده باشند...

حق انتخاب با هر فرد است که چه می‌خواهد؟ و به دنبال چه نوع سرنوشتی می‌باشد؟

حرکت و رفتن به سمت خلق بهترین سرنوشت و یا

یکجا ایستادن و نابودی تمام استعدادها؟!

تجربه کردن لحظات شیرین و لذت بخش دستیابی به خواسته‌ها و یا

ماندن در حسرت و پشیمانی در اثر نابودی رویاها؟!

ارزشمند زیستن و ارزش ایجاد کردن در جهان و یا

سربار و سرگردان ماندن...

انتخاب با شماست...