IMG-LOGO
نصب وب اپلیکیشن
مسئولیت پذیر باشیم

مسئولیت پذیر باشیم

قيمت: 100,000 تومان

افراد بسیار زیادی هستند که همچنان بر این باورند زندگی و شرایط برایشان تحمیل شده است و معتقدند که سرنوشت نازیبایشان محصول یک تقدیر از پیش نوشته شده است... الهی به امید تو

راهکاری برای رشد عزت نفس - مسئولیت پذیر باشیم

افراد بسیار زیادی هستند که همچنان بر این باورند زندگی و شرایط برایشان تحمیل شده است و معتقدند که سرنوشت نازیبایشان محصول یک تقدیر از پیش نوشته شده است که هرگز نمی‌توان آن را تغییر داد اما، 

چنانچه فردی به دنبال وضعیت نامناسب در تمامی ابعاد زندگیش خواهان تغییر شرایط باشد می‌بایست در قدم نخست تغییراتی را در وضعیت ذهنی خویش بوجود آورد زیرا هرآنچه در زندگی رخ می‌دهد نتیجه محتویات و معتقداتی ست که به عنوان باورهای پذیرفته‌شده در ذهن اشخاص قرار گرفته‌اند.

اما حقیقت آن است که به دنباله‌ی تغییر شرایط ذهنی بی‌شک تمامی ابعاد زندگی افراد هم دستخوش تغییرات خواهند شد.

 ایجاد تغییرات در فضای ذهنی مستلزم یک عزم و اراده‌ی مستمر و جدی می‌باشد بدین معنا که شخص با فراگیری مهارت چگونگی ایجاد تغییرات ذهنی و اجرائی کردن آن مهارت‌ها در لحظه به لحظه‌ی زندگی خویش و البته پذیرفتن اینکه برای این انقلاب شخصیتی لازم هست که برخی عادات برای همیشه از وجودش پاکسازی شود و در عوض رفتارهائی را که می‌توانند به پیدایش تغییرات کمک نمایند بعد از این قطعا خواهد توانست شرایط عالی را برای خویش در تمای ابعاد زندگی بوجود آورد...

در این محصول مانند دیگر محصولات راهکاری ارائه شده که می‌تواند به افرادی که بدنبال تغییر وضعیتشان در زندگی خویش هستند کمک شایانی را مبذول بدارد.