IMG-LOGO
نصب وب اپلیکیشن
نقش شکرگزاری در رشد عزت نفس

نقش شکرگزاری در رشد عزت نفس

قيمت: 100,000 تومان

عزت نفس را دانه‌ای در درونت تصور کن که برای رشد و پرورش نیازمند توجه تو می‌باشد...الهی به امید تو

نقش شکرگزاری در رشد عزت نفس

عزت نفس را دانه‌ای در درونت تصور کن که برای رشد و پرورش نیازمند توجه تو می‌باشد.

و تو تنها در زمان‌هایی خواهی توانست به این دانه‌ی ارزشمند توجه نشان دهی که درگیر موضوعات ناراحت کننده‌ی بیهوده که فقط وقت و انرژی تو را می‌بلعند نباشی...

فکرش را بکن خالق حکیم برای آنکه تو بتوانی به هر آنچه می‌خواهی دست پیدا کنی در وجودت بذر عزت نفس را قرار داده تا تو با توجه و مهری که نسبت به خود خدای گونه‌ات نشان می‌دهی چنان پرورشش دهی تا در نهایت به درختی تنومند تبدیل شود و تو با مراقبت و توجهاتت به این درخت می‌توانی آن را به بار بنشانی و ثمره‌ی آن را که اعتماد به نفس و یا همان خودباوری ست را با طعم شجاعت و جسارت با تمام وجودت تجربه کنی و به این ترتیب هر روز و هر لحظه گامهایت را با ایمان و شجاعت در مسیر تحقق آرمان‌هایت قرار دهی...

 حال در نظر بگیر برای داشتن انگیزه و اشتیاق به جهت مراقبت و رشد بذر عزت نفس بایستی تو همواره با خودت و با جهان اطرافت در صلح و آرامش باشی و در کل نسبت به همه چیز و همه‌ی افراد و البته خودت حس و حال خوب پایداری را داشته باشی و برای این منظور نیز تو می‌بایست بتوانی مهارت شکرگزاری و قدرشناسی را در وجودت شکل دهی چراکه با اجرای اصل سپاس‌گزاری خواهی توانست همواره در احساس خوب و رضایتمندی قرار داشته باشی و با استمرار در سپاس‌گزارانه زیستن آن را به یک عادت تبدیل کنی به نحوی که بتوان گفت تو به زمره‌ی انسانهای شاکر پیوسته‌ای و از مواهب بی حد و حصر آن بهره‌ها خواهی برد.