IMG-LOGO
نصب وب اپلیکیشن

موفقیت در روابط

افراد در جوامع، روابط را در قالب روابط خانوادگی، دوستی و همکاری تجربه می‌کنند که یا از روابطشان رضایت دارند و یا اینکه دچار تنش در روابط هستند.

آن دسته از آدم‌هایی که از روابطشان احساس رضایتمندی واقعی، همیشگی و نه مقطعی دارند همانهایی هستند که افکار و باورهای مناسبی را در این مورد داشته و یا دارند. اما آن دسته از افرادی که روابط را به آن شکل موردپسندشان تجربه نمی‌کنند، کسانی‌اند که باور های نامناسبی را در رابطه‌هایشان دارند.

گروه من برتر افرادی را که خواهان روابط فوق‌العاده در تمامی ابعادش هستند را یاری می‌کند تا علاوه بر شناخت و از بین بردن افکار و باورهای ناصحیح، باورهای مناسب را در جهت داشتن روابط فوق‌العاده ایجاد کنند.

چگونه با تغییر رفتار روابطی موفق داشته باشیم؟

قیمت: 100,000 تومان

به آدمها برچسب نزنیم

قیمت: 100,000 تومان

راهکاری برای ارتقاء عزت نفس

قیمت: 100,000 تومان

راهکار دوم برای ارتقاء عزت نفس

قیمت: 100,000 تومان

راهکار سوم برای ارتقاء عزت نفس

قیمت: 100,000 تومان

نقش شکرگزاری در رشد عزت نفس

قیمت: 100,000 تومان

مسئولیت پذیر باشیم

قیمت: 100,000 تومان

احساس لیاقت و ارزشمندی

قیمت: 100,000 تومان

کتاب شکرگزاری را باور کن

قیمت: 80,000 تومان

من برتر مشاور شما

قیمت: 250,000 تومان