IMG-LOGO
نصب وب اپلیکیشن

من برتر


تغییر باورها بر پایه قدرت تفکر
سلام دوستان و همراهان عزیز، من فرشته پوستی این سایت را با نام من برتر با هدف ارتقاء سطح باورهای درست در جهت بهبود کیفیت زندگی راه اندازی کردم امیدوارم در این راه کنارم باشید تا کاری کنیم که زمین جای قشنگ تری برای زندگی باشد. عملکرد قانون جذب به این صورت است مشابه، مشابه راجذب می‌کند اگر احساس شوق و ذوق، سرحالی، شور و شعف، شادی و لذت، قدردانی و وفور نعمت می کنی، به این معناست که از خودت انرژی مثبت ساطع می‌کنی، از طرفی اگر احساس ملالت، نگرانی، تشویش، عصبانیت، دلخوری و غم و غصه کنی، انرژی منفی ساطع می‌کنی، کائنات از طریق قانون جذب، مشتاقانه در برابر هر دو نوع ارتعاش واکنش نشان می‌دهد، کائنات تعین نمی‌کند که کدام یک به نفع توست و صرفاً در مقابل انرژی که خلق می‌کنی واکنش نشان می‌دهد و مقدار بیشتری از همان انرژی را به تو برمی‌گرداند، تو هر آنچه را در طبق اخلاص بگذاری، به خودت بر می‌گردانی، در هر لحظه هر فکر واحساسی که داشته باشی، به این معنی است که مقدار بیشتری از همان را درخواست کرده‌ای.