IMG-LOGO
نصب وب اپلیکیشن

موفقیت مالی

موفقیت مالی

در طول شبانه روز اطرافمان آدم‌های زیادی را می‌بینیم که با تحمل رنج و سختی‌های بسیار، درآمدهای بسیار کمی را کسب می‌کنند در مقابل، آدم‌هایی را هم می‌بینیم که در نهایت سادگی و آرامش به ثروت‌های عظیم مالی، دست پیدا کرده‌اند.

این تفاوت از کجا نشئت گرفته است؟!

آیا غیر این است که تفاوت نحوه‌ی زندگی انسانها به نوع نگاهشان بستگی دارد؟!

و در اینجا این سوال پیش می‌آید که چه چیزی در انسانهاست که تفاوت دیدگاه را منجر می‌شود؟!

پاسخ این است که انسانها در زندگیشان مجموعی از افکار مالی را دارند که با تکرار اینها باورشان شکل گرفته و در نتیجه زندگیشان بازتاب باورهای مورد پذیرششان است.

گروه من برتر شما را در شناسایی باورهای مالی ناصحیح و ایجاد باور های صحیح و قدرتمند آموزش می‌دهد.