IMG-LOGO
نصب وب اپلیکیشن
مسیر رو به نور

مسیر رو به نور

یک سال قبل

مسیر رو به نور 

شروعی تازه باید کهنه ها را دور باید ریخت
هوای تازه باید ذهن هارا باید شست

از همین ساعت دگر دیروز را بردم زیادم
من همین حالا ولادت یافتم رفته را بردم زیادم

تا به کی پایم بلغزد دل به رفتن ندهد
من نمی خواهم شجاعت جا بماند دل به رفتن ندهد

زین پس اگر جویی مرا بر درب خانه ام نیا
من در مسیر روشنی در جاده های رو به نور

ره توشه ام سنگین نیست چیزی به جز امید نیست
در کیسه ام ایمان هست ظرفی پر از احساس هست

همراه من در این سفر معبود یکتایم بود
او تا همیشه با من است بین من و او دوستیست

من در تمام طول راه در حال شادی کردنم
همسفرت گر باشد او در دل نباشد هیچ رنج

تو در مسیر رو به نور دائم هدایت می شوی
در این ره آزادگی باید که تسلیمش شوی

 

شعر از فرشته پوستی

 

مسیر رو به نور
100mb
2:08

 

 

مسیر رو به نور
4.88mb
2:08

توجه: این فایل تا مدت محدودی به صورت رایگان قابل استفاده است. در صورت نیاز آن را دانلود کرده و روی سیستم خود ذخیره نمایید.